29Sep2014

Četvrti Beogradski bezbednosni forum

Beogradski fond za političku izuzetnost, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Evropski pokret u Srbiji organizuju četvrti Beogradski bezbednosni forum koji će se održati od 30. septembra do 2. oktobra 2014, pod nazivom "Evropa 2014: Kraj i/ili novi početak?"


Godine 1914, 1939. i 1989. predstavljaju kamen temeljac 20. veka. Nikada ranije neki jubilej na tako simboličan način nije obuhvatio istoriju veka do početka "doba ekstrema," kako je to Hobsbaum definisao. Pad Berlinskog zida 1989. godine obeležio je kraj pretnjama i podelama koje je ovaj vek rata i razaranja doneo, a započeo je Prvim svetskim ratom i završio se krajem višedecenijskog Hladnog rata. Ipak, četvrt veka posle ovog slavnog mira, ponovo su otvorena suštinska pitanja bezbednosti Evrope i bezbednosti u regionu. Da li ova simbolična 100-ta godišnjica Prvog svetskog rata predstavlja kraja evropskih podela ili označava početak novih? Da li su bezbednosne pretnje i problemi sa kojima se suočavamo još uvek isti, ili bi trebalo da definišemo nove društvene fenomene koje je globalizovan svet doneo?Na Forumu će biti organizovane diskusije u okviru panela o različitim temama vezanim za globalne i evropske bezbednosne izazove, posebno uzimajući u obzir 100. godišnjicu početka Prvog svetskog rata. Između ostalog, priznati stručnjaci će razmatrati u kojoj meri se 100-ta godišnjica može smatrati za kraj / novi početak istorijskog i integrativnog diskursa na Zapadnom Balkanu i u Evropi, ali će se diskutovati i o dilemama proširenja u skladu sa 10. godišnjicom od proširenja zvanog „Veliki prasak.“ Posebna pažnja biće posvećena i preporukama koje je 2005. godine dala Međunarodna komisije za Balkan, kao i širem (dez)integrativnom kontekstu i politici na Zapadnom Balkanu i Mediteranu. Kao i prethodne tri godine, većina ovih panela će pokušati da ispita transformaciju Balkana iz bezbednosnog problema u bezbednosnog partnera i iznese mogućnosti i naučene lekcije iz ovog procesa.


Akademski događajPrateći dobru praksu iz prethodne tri godine, akademski deo Foruma će okupiti mlade istraživače i lidere 30. septembra, a ove godine tema će biti Koristi iz prošlosti, kolektivna sećanja i međunarodna bezbednost.


U 2014. godini obeležava se 100 godina od Prvog svetskog rata, četvrt veka od kraja Hladnog rata i deset godina od Velikog praska proširenja EU. U tom smislu, 2014. predstavlja dobru priliku da se promisli uloga kolektivnih sećanja u svetskoj politici. Akademski događaj za cilj ima da podstakne diskusiju o tome kako je kolektivno sećanje umešano u savremene bezbednosne prakse i diskurse. Umesto da gledamo kako su prošli događaji uticali na sadašnjost, zainteresovani smo da ispratimo kako se prošlost koristi i zloupotrebljava za informisanje bezbednosne reprezentacije i oblikuju bezbednosnu politiku. Posebna pažnja posvetiće se upotrebi istorijskih analogija i lekcijama naučenim tokom kreiranja bezbednosne politike, kao i kulturi sećanja unutar bezbednosnih institucija - vojska, obaveštajne i policijske službe. Značajan će biti doprinos da se radi na ukrštanju studija bezbednosti i sociologije memorije kako bi se rasvetlila važnost kolektivnih sećanja za teoriju i praksu međunarodne bezbednosti.

Evropski pokret u Srbiji