Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
29Sep2014

Konferencija o realizaciji projekta “Socijalna zaštita i prevencija trgovine ljudima“

U Beogradu, dana 29. septembra  2014. godine Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ) organizovala je Konferenciju o realizaciji projekta “Socijalna zaštita i prevencija trgovine ljudima“,

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr Suzana Paunović  je istakla da prilikom rešavanja problema trgovine ljudima fokus ne treba da bude samo na  reintegraciji žrtava, već i na socijalnim  potrebama ranjivih društvenih grupa.

Kroz projekat „Socijalna zaštita i prevencija trgovine ljudima“ nastojali smo da utičemo na  povećanje kapaciteta na lokalnom nivou za pružanje podrške osobama koje su u riziku ili žrtve trgovine ljudima, navela je Paunović.

Neophodno je  da decentralizovani socijalni sistemi budu u stanju da prepoznaju pojave koje predstavljaju rizik nastanka trgovine ljudima kako bi mogli blagovremeno i adekvatno da odgovore. A da bi se to ostvarilo, do pripadnika osetljivih društvenih grupa se mora doći u okruženju  u kome žive , istakla je Paunović. 

Paunović naglašava da je država Srbija napravila niz važnih koraka u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima. Nacionalni pravni okvir u oblasti borbe protiv trgovine ljudima je razvijen u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Ona podseća da je Republika Srbija 2009. godine ratifikovala  Konvenciju Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, i da u tom smislu imamo obavezu kao država da poštujemo i sprovodimo odredbe koje se odnose  na prevenciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, ali je isto tako potrebno i da kao pojedinci imamo odgovornost za ono što se dešava oko nas.

Borba protiv trgovine ljudima je kompleksna i zahteva koordinaciju svih relevantnih organa i institucija, lokalne zajednice, nevladinog sektora uz obaveznu međunarodnu saradnju, zaključila je Paunović.

Ciljevi za koje su se opredelili Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju/ GIZ i Kancelarija za ljudska i manjinska prava realizovani su kroz 4 komponente, navodi Paunović:

  1. Podrška nacionalnom nivou u jačanju socijalnih struktura, pomoć u iznalaženju sistemskih rešenja i kreiranju socijalne politike.
  2. Podrška decentralizovanim mehanizmima pružanja socijalnih usluga na regionalnom, lokalnom i opštinskom nivou.
  3. Uspostavljanje direktnih mera podrške za unapređenje društvene inkluzije osoba pogođenih trgovinom ljudima.
  4. Uspostavljanje mehanizmama saradnje u pogledu socijalne zaštite osetljivih grupa i unapređeni mehanizmi pružanja socijalnih usluga.

 

Katrin Adams, regionalni menadžer projekta ispred Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju je izrazila zadovoljstvo realizacijom projekta i zahvalila se na saradnji Kancelariji za ljudska i manjinska prava, lokalnim samoupravama u kojima je projekat implementiran, organizacijama civilnog društva i svim  saradnicima koji su dali podršku ovom programu. Naš cilj je da nastavimo da podržavamo održive strukture na lokalnom nivou, zaključila je  Adams.

Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima učesnicima je predstavila Centar kao instituciju sistema socijalne zaštite  i aktivnosti koje Centar sprovodi. Kljajić je podsetila učesnike da je Centar jedinstvena institucija koja sprovodi postupak identifikacije i određuje sticanje statusa žrtve trgovine ljudima.

Kljajić navodi da je seksualna eksploatacija bila najzastupljeniji oblik trgovine ljudima prethodne godine,  i da su među žrtvama prednjačile pripadnice ženskog pola, ali da se vremenom broj žrtava povećava i menjaju karakteristike, na šta ukazuju podaci u prvih šest meseci tekuće godine, gde radna eksploatacija predstavlja dominantan oblik trgovine ljudima, a broj muškaraca koji su žrtve trgovine ljudima povećan.

Učešće na konferenciji uzeli su predstavnici državnih organa i institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije