02Oct2014

Konferencija Romske ženske mreže povodom predstavljanja Platforme za ravnopravno učešće Romkinja u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine

2. oktobra 2014. u 10 časova u Medija centru, II sprat, Velika sala

Cilj konferencije je da se ukaže na postojanje rodne neravnopravnosti u predstavničkim telima Republike Srbije. Posebna je namera da se naglasi važnost člana Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji propisuje kvotu za manje zastupljen pol, a koji je donet kako bi se ispravilo dotadašnje isključivanje žena iz saziva reprezentativnih tela nacionalnih manjina. Takođe, namera je i da se skrene pažnja na i još prisutno isključivanje izabarnih članica iz procesa donošenja odluka.

Na konferenciji će biti predstavljena Platforma o poštovanju rodne ravnopravnosti koju je inicirala Romska ženska mreža, sastavljena od 27 romskih ženskih organizacija i inicijativa na teritoriji Srbije, povodom predstojećih izbora za nacionalne savete 26. oktobra. Konferencija će omogućiti da se sa problemima participacije žena u političkom i javnom životu, posebno onih iz marginalizovnih društvenih grupa, upozna i šira javnost, a nosioci/teljke izbornih listi će biti pozvani da daju svoju podršku Platformi i poštovanju rodne ravnopravnosti u budućem sazivu NSRNM. Ovaj poduhvat predstavlja i jedan od budućih primera dobre prakse kada je reč o uključivanju žena u politički život, ne samo za žene iz manjinskih grupa nego i žene u Srbiji uopšte.

Posebno je važno da podrška učešću žena i ostvarivanju ženskih zahteva za ravnopravnost dođe i od strane predstavnika/ca Vlade Republike Srbije.

Na konferenciji za novinare biće predstavljena i potpisana Platforma o poštovanju rodne ravnopravnosti.

Govore:

  • Majkl Uyehar, zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji
  • dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava
  • Ljiljana Milutinović, Ministarstvo za državnu upravu i loklanu samoupravu
  • Sofka Vasiljković, potpredsednica tehničkog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine
  • Vera Kurtić, predsedica Upravnog odbora Romske ženske mreže Srbije.

U diksusiji reč će imati i nositelji/ke izbornih lista, kao i aktivistkinje i aktivisti.

Agenda

Snimak događaja možete pogledati na stranici Medija centra.