08Oct2014

(Ne)bezbednost školskih dvorišta

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS izražava duboku uznemirenost i žaljenje povodom dva slučaja u poslednjih mesec dana u kojima su povređeni učenici na sportskom igralištu i školskom dvorištu u Beogradu i Knjaževcu.

Poslednji slučaj se desio u školskom dvorištu u Knjaževcu i završio tragično. Škola i školska dvorišta bezuslovno treba da budu bezbedna mesta za svu decu i nedopustivo je za naše društvo i zajednicu da nam deca stradaju dok se igraju. Nažalost, stiče se utisak da uvek kasnimo i da samo reagujemo kada do tragičnog događaja već dođe.

Zato pozivamo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da uputi zahtev svim direktorima škola u Srbiji da provere bezbednost školskih dvorišta i o tome pismeno obaveste ministarstvo.

Podsećamo da u svakoj školi postoje Školski odbori, Saveti roditelja i Timovi za bezbednost učenika i zaštitu od nasilja koji donose i odluke koje se odnose na bezbednost dece u školama. Ova tela treba aktivno da rade u skladu sa nadležnostima koje su propisane zakonom i da se ozbiljno bave pitanjima koja se odnose na život i boravak dece u školi.

Bezbednost dece nije u nadležnosti samo škola već i lokalnih samouprava koje moraju preuzeti odgovornost za ispravnost opreme, sprava i rekvizita u školskim dvorištima, bez obzira da li se određeni incidenti dešavaju van radnog vremena ili u toku rada škola. Lokalne zajednice ne mogu biti abolirane odgovornosti i treba da preduzmu sve odgovarajuće preventivne mere za bezbednost dece.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS očekuje brzu i hitnu reakciju i da se u ovom slučaju nećemo oslanjati na volonterizam direktora škola, da nešto učine ili provere, da će se postojeći zakon i podzakonska akta dosledno sprovoditi i da će se pristupiti rešavanju problema sistemski, odgovorno i preventivno – da više nijedno dete ne strada u školskom dvorištu.

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Foto Tanjug, M. Jelesijević/ arhiva