Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
09Oct2014

POZIV ZA UČEŠĆE U RADIONICI

OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Inicijativa za društvenu odgovornost i CENTAR za istraživanje javnih politika, otvaraju poziv za učesnike/ce radionice „OEBS, Srbija, bezbednost: pitaju se i mladi“, koja se realizuje u okviru projekta „Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih“.

Kome je radionica namenjena?

Mladim ljudima (18-30 god) koji žele da istraže ulogu mladih u odnosu na predstojeće Predsedavanje Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju; koji žele da budu informisani i aktivni u društvu u kome žive; koje interesuju izazovi bezbednosti mladih i koji žele da provedu dva sata sa mladima sličnim sebi, povežu se i inspirišu za eventualne zajedničke poduhvate.

Šta će se raditi na radionici?

Radionica je osmišljena tako da pored informativnog dela u kome će se učesnici/e upoznati sa radom OEBS-a, Misije OEBS-a u Srbiji i Predsedavanjem Srbije OEBS-om 2015., pruži prostor za participativno učešće kroz metode grupnog rada – u kome će mladi imati prilike da i sami daju preporuke o unapređenju bezbednosti mladih u svom gradu i zemlji, kao i preporuke o aktivnostima koje bi mladima bile u interesu u periodu Predsedavanja.

Kad i gde?

18. oktobar 2014. godine, sa početkom u 12:00 h

Info Room, Kancelarija za mlade, Masarikova 5 („Beograđanka”), 6. sprat, Beograd

Način prijavljivanja

Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće na e-mail: konkurs@ido.rs  ili telefonom: 064/5444550, do 16. oktobra 2014. Broj mesta je ograničen.

O projektu “Predsedavanje Srbije OEBS-om i uloga mladih”

Projekat je orijentisan ka stvaranju okruženja u kojem su mladi informisani o učešću Srbije u OEBS-u, mogućnostima za učešće mladih u definisanju ciljeva vezanim za mlade u ovom kontekstu, kao i unapređenje razumevanja bezbednosti mladih u delokrugu rada OEBS-a. Projekat doprinosi podizanju svesti mladih o ovim temama pred dolazeće predsedavanje Srbije OEBS-om koja pretpostavlja znatno veće razumevanje i informisanost o radu ove izuzetno značajne međunarodne organizacije  i konteksta mladih  i bezbednosti, te smanjenje predrasuda i subjektivnih interpretacija o ulozi ove organizacije i konkretnoj participaciji Srbije u njoj.

O Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS ima 81 organizaciju mladih i za mlade u svom članstvu, sa čitave teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na: www.koms.rs