11Oct2014

Međunarodni dan devojčica

Povodom Međunarodnog  dana devojčica, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović ukazuje na nejednak položaj i posebne izazove sa kojima se devojčice u Srbiji i dalje suočavaju. Samo zato što su devojčice, one ranije napuštaju obrazovanje, pa tako 30 odsto njih starosti od 15 do 19 godina ne pohađa školu.

Sa druge strane ne čini se dovoljno kako bi se obezbedila pravičnost i uslovi  ravnopravnih mogućnosti za devojčice u drugim oblastima, kao što su sport, uključivanje u moderne tehnologije, inženjerstvo, građevinarstvo, obrazovanje za profesije u vojsci i policiji.

Posebno zabrinjavaju podaci Republičkog zavoda za statistiku i UNICEF-a da je u opštoj populaciji oko 1% ženskih osoba koje su pre 15. godine stupile u brak, dok taj procenat u romskim naseljima iznosi oko 17%. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine među vanbračnim zajednicama, u kojima je jedan od partnera mlađi od 16 godina, u čak 94% slučajeva su to devojčice. Poražavajući su i podaci o tome koliko devojčice češće od drugih bivaju žrtve najtežih oblika nasilja. 

Republici Srbiji predstoji preduzimanje neophodnih mera na različitim nivoima i ulaganje napora svih aktera u društvu kako bi se zaustavilo ugrožavanja prava devojčica na dostupnosti obrazovanja i mogućnosti profesionalnog usavršavanja, ali i obezbedile jednake mogućnosti za pristup i učešće u svim oblastima života, a pre svega efikasna i adekvatna zaštita od različitih vidova ekspolatacija, ugovorenih brakova i nasilja.

Zaštitnik građana