Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
15Oct2014

UNDP obeležava Međunarodni dan žena sa sela: korak ka razvoju

U Srbiji, uloga žena sa sela je jedan aspekt rodne ravnopravnosti koji je postao razvojni prioritet Vlade Srbije kroz saradnju sa UNDAF (United Nations Development Assistance Framework). Zamenik predstavnika UNDP u Srbiji, Steliana Nedera je istakla: “Odgovarajući na potrebe žena sa sela u Srbiji, mi ne samo da im dajemo glas, već i priznajemo njihov značaj za razvoj Srbije. Zbog toga, kao podršku Vladi Srbije,  postavljamo razvojne ciljeve koje treba postići u periodu 2016-2020, koji uključuju i osnaživanje žena sa sela.“

Ruralni sektor Srbije je uglavnom  zasnovan na poljoprivredi, i oslabljen je narastajućim egzodusom u urbane sredine, sa radnom snagom koja ne koristi potencijale žena sa sela. UNDP-ov izveštaj iz 2011. je primetio da se stanovništvo u selima u Srbiji smanjilo za 86%, i da od polovine žena sa sela koje rade u poljoprivredi, malo njih radi izvan svojih domaćinstava. Samo 2% žena sa sela radi izvan svoje porodice. Izveštaj je ukazao i da 76% nezaposlenih žena u ruralnih oblastima nisu svesne mogućnosti za rad ili trening. 

Zamenica predsednika Vlade, Zorana Mihajlovic, ovakvu situaciju delom pripisuje nepismenosti, ističući da od svakih 10 nepismenih lica u Srbiji 8 su žene. Poboljšanje pismenosti, posebno među ženama, pomaže u stvaranju sredine u kojoj će žene uživati ista prava kao i muškarci, rekla je Mihajlović.

Povodom Međunarodnog dana žena sa sela, Generalni sekretar UN je istakao: „Kada ženama omogućimo pristup poljoprivrednim i prirodnim resursima proizvodnje, mi ih osnažujemo. One, za uzvrat, mogu doprineti smanjenju siromaštva i jačanju sposobnosti svojih zajednica da se bore sa efektima klimatskih promena, degaradacije zemljišta i raseljavanja. To koristi svim ljudima.“

UNDP Srbija

Foto: UNDP Srbija, UNDP tim sa baka Bosom čija kuća je oštećena u majskim poplavama