Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
23Oct2014

Budžet za poljoprivredu manji za četiri miliijarde dinara

BEOGRAD 

Rebalansom budžeta za 2014. godinu poljoprivreda će dobiti 4,06 milijardi dinara manje, a oblast zaštite životne sredine 864 miliona dinara više, saopšteno je danas na sednici Odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu.

"Najvažnije je da se uštede neće odnositi na subvencije poljoprivrednicima. Mi ćemo unutrašnjom relokacijom sredstava nastaviti isplatu subvencija, kod koje je došlo do malog zastoja", kazao je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Željko Radošević.

On je na sednici Odbora, na kojoj je podržan rebalans budžeta u delu koji se odnosi na agrar, najavio da će Vlada Srbije u subotu, 25. oktobra, izmeniti uredbu kojom će biti omogućen nastavak isplate subvencija poljoprivrednicima, koji bi novac mogli da počnu da dobijaju za sedam do deset dana.

"Ministarstvo poljoprivrede je ove godine svoje obaveze prema poljoprivrednicima revnosno finansiralo. Uprava za agrarna plaćanja je do sada obradila više od 90 odsto svih prispelih zahteva, tako da je novac isplaćen ili je proces isplate u toku", kazao je Radošević.Radošević je podsetio i da je u toku veliki konkurs za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, koji je otvoren do 1. novembra.

Savetnica ministra finansija Nada Mirković izjavila je da je do smanjenja sredstava sa rebalansom, došlo zbog umanjenja plata od 10 odsto, kao i zbog toga što u toku ove godine neće biti iskorišćen kredit od 100 miliona dolara koje je Srbiji odobrio Fond za razvoj Abu Dabija za izgradnju sistema za navodnjavanje, a koji je bio u budžetu za 2014. godinu.

Predsednik Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević kazao je da nije zadovoljan što se sredstva za agrarni budžet umanjuju, zbog čega će godina biti završena tako da agrar dobije manje od pet odsto ukupnog budžeta države. On je izrazio očekivanje da će poljoprivreda u budžetu za 2015. godinu dobiti najmanje pet odsto ukupnog budžeta, ističući da "uštede u poljoprivredi neće Srbiji uvećati bruto domaći proizvod".

Rističević je kazao da će u ime Odbora za poljoprivredu od Ministarstva poljoprivrede tražiti da u narednom budžetu za razvoj stočarstva izdvoji 3,5 milijardi dinara, što se po njegovom mišljenju može dobiti preraspodelom sredstava unutar agrarnog budžeta.On smatra da treba iskoristiti velike količine kukuruza kojima Srbija raspolaže svake godine kako bi se stočni fond, koji je na istorijskom minimumu uvećao.

Rističević je predlažio da se novac iz budžeta za stočarstvo iskoristi za beskamatne kredite i regres za uvoz priplodnog materijala. Predsednik Odbora za poljoprivredu smatra da bi naredne godine uz državnu pomoć trebalo da se omogući nabavka 100.000 nazimica, koje bi godišnje donosili dva miliona prasadi, koja se sada uvoze.

Rističević je naveo i da je nedopustivo da Srbija i dalje troši pet miliona dolara mesečno za uvoz svinjskog mesa, a da domaći kapaciteti za proizvodnju i preradu rade sa 30 odsto mogućnosti. Dodao je da će zahtevati od države da obezbedi sredstva za rad Kompenzacionog fonda, koji bi poljoprivrednicima omogućio da se preko njega svojom robom zadužuju kod banaka.

Rističević će zatražiti i 10 miliona dinara za obuku ljudi koji će se baviti pisanjem projekata iz oblasti poljoprivrede kojima će se konkurisati za sredstva iz pretpristupnih fondova EU.

RTV

Foto: RTV/Sava Forkapic