Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
23Oct2014

Trgovina ljudima - uloga i koordinacija centra za socijalni rad sa ostalim institucijama u zaštiti žrtava trgovine ljudima

U okviru obeležavanja meseca borbe protiv trgovine ljudima, u Leskovcu je dana 20.10.2014.-e godine održana tribina pod nazivom ''Trgovina ljudima-uloga i koordinacija centra za socijalni rad sa ostalim institucijama u zaštiti žrtava trgovine ljudima''.

Tribinu je organizovao Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima uz pojačano angažovanje centra za socijalni rad iz Leskovca. Na tribini je učestvovao i Centar za zaštitu žrtava žrtava trgovine ljudima sa temom ''Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima - uloga i koordinacija u zaštiti žrtava trgovine ljudima'' koju je prezentovala Lidija Milanović, rukovodilac Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima.

Nakon iznošenja svih tema, razvila se diskusija na temu konkretnih teškoća u praksi zaštite žrtava trgovine ljudima, gde su razjašnjena neka konkretna pitanja nadležnosti i pojedinačnih aktivnosti, kao i obaveza i mogućnosti centra za socijalni rad u zaštiti žrtava trgovine ljudima. Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima je u Leskovcu formiran u okviru projekta koji realizuje Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima