22Oct2014

Projektu "Obrazovni program za majku i dete" dodeljena Nagrada EU za integraciju Roma

Položaj Roma na ovim prostorima je veoma težak, oni su siromašni, diskriminisani, izloženi rasističkim napadima i praktično isključeni iz društvenih tokova, zbog čega je integracija Roma prioritet Evropske komisije, rekao je projektni menadžer Delegacije EU u Srbiji Luka Manunta prilikom dodele Nagrade Evropske komisije za integraciju Roma projektu iz Srbije.

Evropska Komisija dodelila je Nagradu za integraciju Roma 2014. u iznosu od 14,000 evra projektu nevladinih organizacija „Obrazovni program za majku i dete“.

Manunta je napomenuo da se ovakva nagrada dodeljuje prvi put nevladinim organizacijama Zapadnog Balkana i Turske.

Hoćemo da vidimo da su Romi ravnopravni u svakom društvu, i taj proces pratimo i u zemljama članicama Evropske unije i zemljama kandidatima, rekao je Manunta, u Delegaciji EU zadužen za projekte inkluzije Roma.

Prema njegovim rečima, upravo su nevladine organizacije most između vlasti i civilnog društva, a svrha ove nagrade je priznanje posvećenosti nevladinih organizacija upoznavanju javnosti sa problemima Roma.

Ksenija Lazić iz Humanitarnog Centra Roma rekla je da se na programu inkluzije Roma radi već treću godinu, a osnovni cilj je da se "podstiču roditeljske veštine i radionice ranog razvoja".Za majke je najvažnije da prođu program opismenjivanja i čitanja, a sa decom se radi na vaspitanju i emotivnom razvoju, rekla je ona i dodala da je veoma važna i saradnja sa lokalnim samoupravama, školama i javnim institucijama.

Nagradu Evropske komisije dobile su nevladine organizacije - učesnice projekta "Obrazovni program za majku i dete", „Ruke prijateljstva“ iz Kraljeva, „Romanipen“ iz Kragujevca, „Romanicikna“ iz Kruševca, „Humanitarni centar Rom“ iz Obrenovca i „Mala srećna kolonija“ iz Novog Sada.

Delegacija EU u Srbiji