30Oct2014

Mnogi Romi dobili dokumenta, ali još ima "nevidljivih"

BEOGRAD

U poslednjih sedam godina izdato je 107.000 dokumenata Romima, ali još ima pravno nevidljivih lica u ovoj populaciji, istaknuto je danas na skupu posvećenom problemima Roma.

Izvršna direktorka NVO Praxis Ivana Kostić naglasila je da je ta organizacija pružila pravnu pomoć za izdavanje 13.580 ličnih karata, oko 1.500 prijava prebivališta, zatim skoro 3.000 naknadnih upisa u matičnu knjigu rođenih.

"Već se vidi da je sve manje 'nevidljivih ljudi', da se dosta toga uradilo. Još ima ljudi koji imaju taj problem, ali ostali su nam dosta teški, komplikovani slučajevi. Oni ljudi koji nisu bili agilni da sami potraže pomoć, da obezbede svedoke, da dođu na vreme pred državni organ da daju iskaz", naglasila je Kostić.

Državni sekretar Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak podsetio je da se rešavanju problema "pravno nevidljivih osoba"- osoba bez dokumenata poslednjih godina zajedno radili ministarstvo, Visoki komeserijat izbeglica UNHCR, Zaštitnik građana, ali i nevladine organizacije.

"Broj pravno nevidljivih lica je u ove dve godine sveden na razuman okvir. Mi smo u izveštaju Evropske komisije pozitivno ocenjeni za uspostavljanje zakonskog okvira i predstavljamo dobar primer za region gde ova pitanja nisu rešena kao što su u Srbiji", rekao je Bošnjak. On je naglasio da će se inicijativa nastaviti i dalje kako bi se ovaj problem rešio.

Predstavnik UNHCR u Srbiji Davor Rako podsetio je da u svetu bez državljanstva živi 10 miliona ljudi, a da je polovina deca. Koliko još ljudi u Srbiji ima ovaj problem niko nije mogao da precizira, ali je taj broj mnogo manji u odnosu na pre sedam godina. "Kao pravno nevidljiva lica niti mogu da uživaju prava, niti da ispunjavaju svoje obaveze", naglasio je Rako.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi ukazao je da je Zaštitnik građana ukazao ranije da veliki broj građana nema pravni identitet i da se krenulo sa predlogom izmena Zakona o vanparničnom postupku.

On je naglasio da su dosadašnje aktivnosti imale svoju svrhu i da se sa akcijom nastavlja, obilaskom romskih naselja i animiranjem onih koji nemaju dokumenta da se upišu u matičnu knjigu rođenih i da za to imaju besplatnu pravnu pomoć.

RTV