04Nov2014

NVO traže ocenu ustavnosti Uredbe o socijalnoj pomoći

Komitet pravnika za ljudska prava, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine saopštili su danas da su podneli Ustavnom sudu Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Pojedini članovi ove Uredbe u suprotnosti su sa Ustavom, Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i odredbama Revidirane evropske socijalne povelje, navodi se u saopštenju tih nevladinih organizacija.

Te NVO su izrazile bojazan da će primena Uredbe dovesti do, kako navode, duboko nepravednog, nezakonitog i diskriminatornog postupanja prema najugroženijim i najsiromašnijim građanima i građankama.Zbog toga traže ukidanje spornih odredbi Uredbe, kao obustavljanje njene pune primene do donošenja odluke Ustavnog suda.

''Siromaštvo nije izbor nijednog građanina, niti je posledica nečije lenjosti, već odražava nesposobnost države da obezbedi jednake mogućnosti za sve svoje građane, navodi se u saospstenju i dodaje da je donošenjem osporene Uredbe država pokazala duboko nerazumevanje svrhe i suštine pojma socijalne uključenosti.

Pored pomenute tri, inicijativu Ustavnom sudu podržalo je još 57 nevladinih organzacija.

RTV

Foto: Beta, Dušan Gojić