07Nov2014

Žene sa invaliditetom višestruko diskriminisane

BEOGRAD

Žene sa invaliditetom su višestruko diskriminisane i četiri puta češće su izložene nasilju nego žene bez invaliditeta, istaknuto je danas na tribini "Nasilje i žene sa invaliditetom".

''Diskriminacija jeste jedna vrsta nasilja'', poručila je Emila Spasojević iz Kabineta poverenice za zaštitu ravnopravnosti dodajući da pol i identitet predstavljaju osnov za diskriminaciju žena sa invaliditetom.

Ona je istakla da žene najčešće trpe diskriminaciju u oblasti obrazovanja, pružanja zdravstvenih usluga, zapošljavanja, socijalnoj zaštiti i porodičnom životu. Prema njenim rečima, iako imaju pravo da podnesu pritužbu na bilo koji oblik diskriminacije, one to najčešće ne rade.

"Samo 14 odsto od 479 pritužbi u toku ove godine imalo je za osnovu invaliditet", podvukla je Spasojević.

Zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović istakla je da žene često ne prijavljuju nasilje, a kada ga prijave sistem ne reaguje adekvatno. "Mali je broj presuda u kojima je nasilnik osuđen i u kojima im je izrečena kazna", rekla je Stevanović i dodala da nasilnik na taj način dobija odobrenje da nastavi da vrši nasilje.

Trbina je održana u okviru "Nedelje žena sa invaliditetom" koja se prvi put obeležava u Beogradu.

RTV