12Nov2014

Usvojen je Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji

Usvojen je Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011 - 2014. godine

Izveštaj je usvojen 30. oktobra 2014. godine na sednici Vlade i možete ga preuzeti ovde.


Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji obuhvata: pregled zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira  procesa socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, analizu trenutnog stanja u relevantnim oblastima, pregled realizovanih mera, zaključke i izazove i osnovne pravce razvoja za naredni period.Priprema Izveštaja bila je zajednička aktivnost resornih ministarstava i drugih organa izvršne vlasti, Narodne skupštine, lokalnih samouprava, organizacija civilnog dru?tva, međunarodnih partnera, naučnih i istraživačkih institucija, socijalnih partnera i ekspertske zajednice.Sa željom da omogući svim zainteresovanim stranama da daju svoj doprinos u izradi Izveštaja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je sproveo sveobuhvatan proces konsultacija kako bi se postigao nacionalni konsenzus oko osnovnih nalaza i prioritetnih pravaca delovanja za naredni period koji su predstavljeni u ovom izveštaju.Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva