13Nov2014

Inicijativa za donošenje strategije za suzbijanje nasilja

RAD 

"Inicijativa mladih za ljudska prava" dobila je danas i od predstavnika držanih institucija podršku za donošenje Nacionalne strategije za suzbijanje nasilja u Srbiji.

Na konferenciji "Jer im se može", održanoj danas u Beogradu, predstavnica "Inicijative mladih za ljudska prava" Anita Mitić istakla je da se naše društvo suočava sa raznim oblicima nasilja na svakom koraku, a da ćutanje većine nad torturom manjine znači saučesništvo te da se takvoj praksi mora konačno stati na put. Prvi korak bilo bi donošenje nacionalne strategije za suzbijanje nasilja.

Predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović naglasio je da je u Srbiji veoma izraženo vršnjačko nasilje, nasilje nad ženama, u porodici, diskriminacija prema manjinama.

"Za suzbijanje nasilja nisu dovoljne samo represivne mere - kazna, već je potrebna i prevencija", naglasio je Omerović. On je dodao da već postoje tri strategije koje se bave problemom nasilja i da je zakonodavni okvir za zaštitu od nasilja dobar, ali da njegova primena nije adekvatna. "Za nedovoljno efikasno sprovodjenje strategije i donošenje akcionih planova kriv je nedostatak novca i mora se raditi na reviziji zakonodavnog okvira", rekao je Omerović.

Omerović je dodao da bi bilo dobro usvojiti Nacionalnu strategiju za suzbijanje nasilja, kao krovnu strategiju, kojom bi bili obuhvaćeni svi oblici nasilja i dodao da jedan oblik nasilja često preraste u drugi, tako vršnjčko nasilje često preraste u nasilje nad ženama ili porodično nasilje.

Istraživanje "Mapiranje porodičnog nasilja prema ženama u centralnoj Srbiji" pokazalo je da je svaka druga žena tokom života bila izložena nekom obliku porodičnog nasilja, dok je 37,5 odsto žena prijavilo da je porodičnom nasilju bilo izloženo u proteklih godinu dana.

RTV