Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
14Nov2014

Povećan broj azilanata u Srbiji

Od početka ove godine azil u Srbiji je zatražila 10.851 osoba, što je duplo više u odnosu na prošlu godinu, rekla je direktorka NVO "Atina" Marijana Savić.

Marijana Savić je na konferenciji "Izazovi migracije – migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji" precizirala da se smeštajni centri za azilante nalaze u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Bogovađi i Banji Koviljači, prenosi Beta. Kako je ukazala, Banja Koviljača jedina raspolaže sa dovoljno smeštajnih kapaciteta za prijem izbeglica.

Rukovodilac vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Jelena Pajović van Ren ocenila je da je zabrinjavajuće koliko se malo sredstava iz budžeta izdvaja za migrante.

Van Ren je dodala da se nada da će na nivou lokalnih samouprava biti prepoznato ovo pitanje i da će se pružiti finansijska podrška.

Urednica istraživanja o migracijama Aleksandra Galonja je ocenila da je sistem pomoći nedovoljno dobro organizovan, a da su migranti najmanje zadovoljni podrškom koju dobijaju u zdravstvenom i obrazovnom sistemu.

Galonja je naglasila da je neophodno proceniti stepen ranjivosti ovih grupa, a pogotovo maloletne dece i žena, na nasilje, eksploataciju i trgovinu ljudima.

"Svi koji rade sa tražiocima azila moraju da se edukuju da među tom populacijom prepoznaju žrtve trgovine ljudima", rekao je nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima iz MUP-a Mitar Đurašković.

Medijatorka iz Sirije Rima Kilani naglasila da se u institucijama ne poštuju pravila, službenici ne govore engleski a papirologija je beskonačna.

Prezentaciju rezultata istraživanja možete pogledati ovde.


RTS

Foto: Medija centar