16Nov2014

Međunarodni dan tolerancije

BEOGRAD

Međunarodni dan tolerancije biće obeležen danas nizom manifestacija širom Srbije, a nadležni poručuju da iako postoje pomaci u suzbijanju netolerancije, ona i dalje postoji u srpskom društvu. Danas počinje i mesec tolerancije ljudskih prava, a aktivnosti će trajati sve do 10. decembra - Dana ljudskih prava.

Društvene grupe koje su u najvećem riziku da budu diskriminisane su žene, deca, osobe sa invaliditetom, stari i pripadnici LGBT zajednice. Etnička distanca postoji i prema pojedinim nacionalnim manjinama kao što su Albanci, Hrvati, Bošnjaci i Romi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ističe da, iako je poslednjih godina izgrađen valjan okvir i doneti zakoni, netolerancija je nešto što se prepoznaje.Petrušić je kao primer navela nedavni incident u tramvaju kada je mladić na "nedopušten i neprimeren način" bio netolerantan, ali i nasilan prema starijem čoveku.

Ocenjujući da takvih primera ima na svakom koraku, ona je istakla da treba da zabrine i to što niko nije reagovao, dok, kao pozitivno ocenjuje što postoji viši nivo svesti koliko je diskriminacija opasna pojava i koliko ona nije samo problem koji se tiče manjina koje su izložene, nego i čitavog društva.

''Okolnost da postoji poseban državni organ koji je osnovan upravo da bi se bavio suzbijanjem diskriminacije, da imamo zakone koji su zaista u pogledu sadržine u skladu sa međunarodnim standardima, da je Srbija nedavno donela Strategiju za suzbijanje i prevenciju diskriminacije govori o nastojanju države i društva da se menjaju'', navela je.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenjuje da se stanje u srpskom društvu menja kada je u pitanju tolerancija, ali da još nije na zadovoljavajućem nivou. Paunović ističe da se sutrašnji dan, u Srbiji prvi put dočekuje sa jasnom politikom vlade u toj oblasti, a, kako ocenjuje, teško je reći koja grupa je najugroženija.Kao zabrinjavajuću činjenicu, ona je navela podatke istraživanja poverenice za zaštitu ravnopravnosti koji govore o odnosu građana, ali i nosilaca javne vlasti na svim nivoima, kada je u pitanju tolerancija.U tim istraživanjima se navodi da skoro 50 odsto nosilaca javne vlasti smatra da su diskriminisane osobe same krive za to što se nalaze u takvoj situaciji.

Međutim, Paunović navodi da su preduzete brojne aktivnosti koje su doprinele da se dosta toga promeni, posebno kada je u pitanju odnos policije, tužilaca, sudija, Centara za socijalni rad, ali i svih službi sa kojima se građani najčešće susreću kada imaju određeni problem.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ustanovila je Međunarodni dan tolerancije 1995. godine.To je dan koji sve na svetu podseća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Međunarodni dan tolerancije obeležava kao svoj dan.

U Mesecu tolerancije Kancelarija za ljudska i manjinska prava će, sa Ministarstvom omladine i sporta, uz podršku više neformalnih grupa mladih sa lokala, organizovati takmičenje Ambasador tolerancije i ljudskih prava i LAJKOMAT karavan od Subotice do Novog Pazara. Tokom tog karavana će u više gradova biti postavljeni aparati koji će snimati video poruke građana kojima se afirmišu tolerancija i ljudska prava.  Prva LAJKOMAT akcija biće organizovana u nedelju 16. novembra u Subotici na Gradskom trgu sa početkom u 12 sati.

Pobednik takmičenja za Ambasadora tolerancije i ljudskih prava biće osoba čija video poruka bude najviše šerovana.

Glavna nagrada za pobednika jeste poseta institucijama Saveta Evrope u Strazburu. Video poruke biće postavljene na portal www.nemrznji.rs, a zvanični haštagovi su #verujem #tolerancija #nemrznji.

RTV