Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
17Nov2014

U svetu 36 miliona ljudi su žrtve modernog ropstva

BEČ - Više od 35,5 milioni ljudi širom sveta, odnosno 0,5 odsto globalnog stanovništva, žrtve su modernih oblika ropstva, koje podrazumevaju prisilni rad, prisilni brak, seksualnu eksploataciju, pokazuje istraživanje nevladine organizacije „Fondacija slobodno kretanja“ (Walk Free Foundation).

Samo u Evropi više od 566.000 ljudi živi u modernom ropstvu, navodi se u izveštaju koji je danas objavljen.U apsolutnim brojkama u svetu listu takvih zemalja predvodi Indija sa više od 14 miliona žrtava, a slede Kina, Pakistan, Uzbekistan i Rusija. Na tih pet zemalja otpada čak 61 odsto svih ljudi u svetu koji su prinuđeni da žive u ropstvu.U Mauritaniji, sa četiri odsto stanovništva, prisutan je najveći udeo po broju stanovnika, a zatim slede Uzbekistan, Haiti, Katar.Kada je reč o EU, najveći postotak ljudi u oblicima modernog ropstva prisutan je u Bugarskoj, Češkoj i Mađarskoj, ali i druge zemlje nisu pošteđene ovog problema. U Austriji, prema procenama, ima oko 1.100 ljudi koji su žrtve.U Evropi na prvom mestu se nalazi Turska sa procenjenih 185.500 ljudi koji su žrtve modernog ropstva u šta spadaju prisilni rad, prisilni brak, seksualna eksploatacija.


"Svi mi polazimo od toga da je ropstvo zločin koji pripada prošlosti, ili da postoji samo u zemljama obeležene ratom ili siromaštvom. Ovaj izveštaj pokazuje da se moderno ropstvo može naći u svakoj zemlji", kazao je Endru Forest, predsedavajući Fondacije.Prema indeksu koji je Fondacija sačinila, moderni oblici ropstva prisutni su u svih 167 zemalja koje su obuhvaćene istraživanjima.Najmanji broj prisutan je na Islandu, u Irskoj i Luksemburgu.U poređenju sa prošlogodišnjim izveštajem ove godine je zabeležen rast od 20 odsto.

Moderno ropstvo je veoma unosan posao jer donosi više od 32 milijardi dolara prihoda osobama koje se bave ovim krivičnim delom.Tanjug