20Nov2014

Prava deteta u senci

Ovogodišnji Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležava se u svetlu 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Konvencija je tada predstavljala novinu u međunarodnom pravu jer je bila prvi međunarodni dokument koji se posebno bavio decom, saopštio je pokrajinski zaštitnik građana.

Konvenciju o pravima deteta je do danas ratifikovalo oko 200 država članica UN, među kojima je i Republika Srbija, koja je ratifikovala i dva Opciona protokola uz ovu Konvenciju.

U aprilu ove godine stupio je na snagu i treći - Opcioni Protokol na Konvenciju o pravima deteta o komunikacionom postupku iz 2012. godine.

Procenjuje se da u svetu dnevno od gladi umire oko 17.000 dece mlađe od pet godina. Velikom broju devojčica još uvek je uskraćeno pravo na obrazovanje, u korist njihove braće, a deci iz manjih ili zabačenih naselja i dalje je problem da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu još od njihovog najranijeg uzrasta, saopštava Pokrajinski ombudsman.

Uprkos merama koje država Srbija preduzima u borbi protiv siromaštva, ono se odražava na sve sfere porodičnog i šireg društvenog konteksta, pa je nemali broj dece u riziku da ostane bez adekvatnog prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i odrastanje uopšte.

Među najugroženijima su deca sa sela, romska deca, deca samohranih roditelja, deca sa smetnjama u razvoju i deca izbeglih ili interno raseljenih osoba.

Gotovo je pravilo da u ovim slučajevima roditelji imaju poteškoće da odvoje roditeljski i partnerski konflikt od svoje dužnosti i obaveze da na adekvatan način odgovore na potrebe deteta.

Istovremeno, uočeno je da izostaje relevantna podrška i zajednička akcija svih organa u zaštiti prava dece.

Pokrajinski zaštitnik građana apeluje na nadležne organe da se dosledno rukovode interesom deteta u postupcima koji se tiču dece, kao i da poštuju zakon i propisane procedure, kako bi blagovremenim i adekvatnim merama obezbedili maksimum u ostvarivanju zaštite prava deteta, na šta ih, pored ostalog, obavezuje i Konvencija o pravima deteta.

Petrušić: Nasilje nad decom veliki problem

U Srbiji će sutra biti obeležen Svetski dan deteta, a tim povodom poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić istakla je da je nasilje nad decom i među njima veliki problem, kao i da se mnogo više pažnje mora posvetiti njihovoj edukaciji.

Ona je rekla Tanjugu da svi moraju da znaju da se modeli ponašanja uče, ali da nije dovoljno samo deci govoriti kako treba da se ponašaju, nego da zapravo roditelji, vaspitači... moraju ponuditi model.

''Kad je reč o nasilju nad decom, ali i nasilju među decom to jeste veliki problem. Zato sa zadovoljstvom mogu da kažem da je inicijativa da se izmeni porodični zakon, ali i budući građanski zakoni koji će, kako se najavljuje, sadržati deo u kojem će izričito biti zabranjeno fizičko kažnjavanje dece, sjajna vest'', rekla je Petrušić.

Ona je izrazila nadu da će, uskoro, u domaćim zakonima biti uvrštena takva zabrana.

Roditelji u Srbiji ubuduće neće moći da biju svoju decu, uz stari moto "batina je iz raja izašla", jer prednacrt Građanskog zakonika (GZ) predviđa zabranu fizičkog kažnjavanja dece.

Tom odredbom Komisija za izradu GZ teži uspostavljanju standarda vaspitavanja dece ljubavlju i posvećenošću, što ne podrazumeva da dete treba razmaziti ili udovoljavati svakom njegovom hiru.

Važeći Porodični zakon već predviđa da roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima i kaznama, koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta, kao i da su dužni da ga zaštite od nasilja drugih ljudi.

Navodeći da je važno na koji način se vaspitavaju deca, Petrušić je istakla da svi moraju da znaju da se modeli ponašanja uče i da nije dovoljno deci govoriti kako treba da se ponašaju, nego da im kao roditelji, vaspitači, ponudimo model.

''Verujem da će to biti jedan važan podsticaj i da šaljemo poruku da se sve problemi mogu rešavati na drugi način, uključujući i misiju koju roditelji imaju a to je da vaspitavaju svoju decu'', rekla je Petrušić.

Ona je podsetila da je kancelarija poverenice u prošloj godini podnela prvi poseban izveštaj koji se odnosi na diskriminaciju dece u kome je bilo reči i o diskriminaciji koju sama deca vrše.

''Analize pokazuju da mi imamo još uvek mnogo problema, posebno kada je reč o sprovođenju koncepta inkluzivnog obrazovanja. Tako se mnoga deca sa invaliditetom i njihovi roditelji još uvek, u pogledu temeljnog prava, prava na obrazovanje, suočavaju sa velikim teškoćama'', rekla je Petrušić.

Kako je navela, svedoci smo i da su romska deca, takođe, u mnogim aspektima diskriminisana.

Prema njenim rečima, okolnost da u Srbiji još uvek imamo u blizini romskih naselja takozvane romske škole, koje pohađaju isključivo romska deca, te da nisu retki slučajevi njihove segregacije tako što se izdvajaju u posebna odeljenja, mora da nas brine.

Još uvek je malo škola i opština u kojima je uspešno sproveden proces desegregacije, upozorila je Petrušić i dodala da se na tome mora raditi te da je institucija na čijem je čelu, u nekoliko navrata, imala priliku da rešava takve slučajeve.

''Čini mi se da moramo mnogo više pažnje posvetiti uopšte edukaciji dece i analizi nastavnih sadržaja. Činjenica je da i danas deca uče iz knjiga koje zapravo generišu stereotipe i predrasude i da nema dovoljno tema, koje kod dece razvijaju duh tolerancije, uvažavanja različitosti'', rekla je Petrušić dodajući da se to mora menjati. Kako je istakla, kabinet poverenika je više puta upućivao Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja takve preporuke.

Ombudsman: Poboljšan pravni okvir značajan za prava deteta

Zaštitnik građana razmatrao je više od 2.000 pritužbi koje se tiču prava deteta i organima javne vlasti uputio 282 preporuke koje se tiču prava deteta, saopštio je danas Kabinet zaštitnika građana povodom Svetskog dana deteta koji se obeležava 20. novembra.

U saopštenju se navodi i da su organi javne vlasti izvršili sve preporuke koje im je zaštitnik građana uputio u 2013. godine i ocenio da je u proteklom periodu unapređen je i normativni okvir od značaja za zaštitu prava deteta.

"U skladu sa preporukom Zaštitnika građana donet je, na primer, Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, poznat kao "Marijin zakon", kojim je unapređena krivično-pravna zaštita dece žrtava seksualnog zlostavljanja", navodi se u saopštenju.

Kabinet podseća da su u prethodnom periodu doneti i Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja kojim je obezbeđena zdravstvena zaštita svakom detetu, bez obzira na to da li mu je knjižica overena ili ne.

Zaštitnik građana Saša Janković i zamenica zaštitnika građana zadužena za prava deteta Gordana Stevanović čestitali su svoj deci Svetski dan deteta i podsetili odrasle da se svaka kriza višestruko odražava na decu i da to moraju imati u vidu kada planiraju i sprovode bilo kakve mere.

Ove godine na Svetski dan deteta obeležava se i 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta, prvog dečjeg ustava i svojevrsnog kataloga ljudskih prava i sloboda deteta.

RTV

Foto: UNICEF