Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
20Nov2014

U okviru RRPP projekta održana je regionalna konferencija "Poboljšanje doprinosa istraživanja procesu donošenja politika na Zapadnom Balkanu - lekcije iz prakse" 

U Beogradu je 19. i 20. novembra održana konferencija "Poboljšanje doprinosa istraživanja procesu donošenja politika na Zapadnom Balkanu - lekcije iz prakse" (Enhancing the contribution of research to policy making in the Western Balkans - lessons from practice)  na kojoj je zvanično predstavljena Policy Bridging Initiative koju je osmislio International Centre for Policy and Advocacy (ICPA) kao vid podrške istraživačkim projektima koje finansira RRPP.

Tokom konferencije održane su panel diskusije sa predstavnicima NVO, univerziteta i vlada, kao i orijentacioni sastanci sa ICPA i RRPP. Na konferenciji je bilo više od 85 učesnika.

Cilj konferencije je bio da istraživače u okviru RRPP osposobi kako da donesu odluke o načinu na koji će rezultate istraživanja uključiti u proces kreiranja politika na Zapadnom Balkanu.

U svom pozdravnom govoru, ambasador Švajcarske, gospodin Jean-Daniel Ruch, istakao je posebnu ulogu koju istraživanja u društvenim naukama imaju u ekonomiji zasnovanoj na znanju. Njihov sveobuhvatni i sistematski pristup može biti od pomoći u nastojanju da uspostavi vezu sa politikama u oblasti kao što je sprečavanje odliva mozgova, nedostajuće infrastrukture, razlika između ruralnih i urbanih područja i uključenosti dijaspore.

Osnovna pitanja na koje je konferencija dala odgovor su: Koji su uslovi koji omogućavaju da istraživanje utiče na političke odluke? Kako ove uslove institucionalizovati u praksi?

Konferencija se takođe bavila i pitanjima razvoja regionalne perspektive i uticajem regionalnih mreža na promene u politikama, kao i izazovima delovanja grupa na regionalnom nivou i njihovim jakim i slabim tačkama.

Na konferenciji je razmotreno i pitanje umrežavanja RRPP istraživača i gostujućih predstavnika iz drugih sektora i država u regionu.

Programski menadžer RRPP, Jasmina Opardija, je istakla da je ključno pitanje zašto dobro obrazovani ljudi koji su se vratili iz inostranstva nemaju mnogo uticaja na kreiranje politika u regionu. Ono što se ističe jeste slabost univerziteta da ih privuku i da proizvedu kvalitetno istraživanje. Od ukupno 21 projekta koji se finansira iz RRPP, samo  4 su podneli univerziteti.

Pošto je 85% RRPP istraživačkih timova izabralo PBI podršku u oblasti povezivanja sa politikama ili razvoja politika, glavni ciljevi PBI su pravljenje politički relevantnih outputa i uticaj na proces političkog odlučivanja.

Centar za istraživanje javnih politika uključen je u istraživački projekat "Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja" koji finansira RRPP.

RRPP