Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
21Nov2014

Objavljeni prikaz i zaključci sa regionalne konferencije "Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu"

Objavljeni su prikaz i zaključci sa regionalne konferencije „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“, koju je ASTRA organizovala uz podršku Evropske unije (IPA CSF), ambasada Republike Francuske i Kraljevine Holandije i Fondacije za otvoreno društvo, i u partnerstvu sa organizacijama MSF EMMAUS iz Bosne i Hercegovine, Partnerstvo za društveni razvoj iz Hrvatske, Otvorena porta – La Strada iz Makedonije, Netherlands Helsinki Committee iz Holandije, i Committe Contre L’Esclavage Moderne i Accompagnement, Lieux d’Accueil, Carrefour educatif et social iz Francuske.

Konferencija je održana u Beogradu 17. i 18. oktobra 2014. godine.

Prikaz i zaključci sa regionalne konferencije dostupni su ovde.

Centar za razvoj neprofitnog sektora