01Dec2014

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja:  aktivnosti u Kikindi, Pirotu, Nišu i Tutinu

U Kikindi će 1. decembra Centar za podršku ženama organizovati okrugli sto sa opštim i specijalizovanim pružaocima usluga na lokalnom nivou.

U Pirotu će u okviru aktivnosti udruženja „Žene juga“ biti organizovana projekcija dugometražnog igranog filma „Before night falls“ koji govori o stigmatizaciji osoba obolelih od AIDS-a.

U Nišu će od 1. do 5. decembra u srednjim školama biti organizovane radionice „Prevencija nasilja nad devojkama“ koje će voditi aktivistkinje Centra za devojke.

U Tutinu će organizacija „Impuls“ u Multimedijalnom centru održati kreativnu radionicu za žene.

Sigurna kuća