05Dec2014

Predstavljanje nalaza istraživanja o vrsnjačkom nasilju na Kosovu.Uprkos brojnim reformama obrazovanja, protoku vremena i udaljavanju zemlja u regionu od nasilja i sukoba iz 1990-tih, vršnjačko nasilje među srednjoškolcima narastajući je problem širom regiona.

Kako bi se sveobuhvatnije razumela prirode porasta nasilja među mladima, društvenih procesa i odnosa koji utiču na ovaj fenomen, mreža organizacija civilnog društva Citizen's network for peace, reconciliation and human security sprovela je istraživanje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Centar za istraživanje, dokumentaciju i izdavaštvo iz Prištine predstavio je 5. decembra nalaze sa Kosova.

Uz direktorku CRDP Noru Ahmetaj i glavng istrazivača ove teme na Kosovu Vigana Behljuljija, na promociji je govorila i predsednica Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđevic-Lukić, koja je angažovana na ovom regionalnom projektu kao stručnjak za ljudsku bezbednost.