08Dec2014

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja: aktivnosti u Nišu i Kruševcu

U Nišu će Centar za devojke 8. decembra 2014. u 12 časova u Skupštinskoj sali organizovati tribinu “Prevencija digitalnog nasilja i trgovine ljudima”. Učesnici trbine biće Mitar Đurašković – nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Saša Živanović - načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i Dule Klikovac - šef odseka za suzbijanje trgovine ljudima PU u Nišu. Na tribini će biti predstavljene knjige autora Vlade Arsića "Izgubljene u magli" i “Armagedon.”

Udruženje žena "Peščanik" u Kruševcu će 8. decembra 2014. godine od 12 do 15 časova u konferencijskoj sali Regionalne privredne komore organizovati okrugli sto "Bezbednost žena - odgovornost lokalne zajednice".

Tema skupa su obaveze lokalnih samouprava u primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i u porodici, aktuelna situacija u Srbiji i Rasinskom okrugu i primeri dobre prakse. Uvodna izlaganja daće predstavnice Vlade Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vojvodine, Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kruševca i ekspertkinje nevladinih organizacija „Autonomni ženski centar" i „Bibija" iz Beograda i „Peščanik" i „Romani cikna" iz Kruševca.

Centar za devojke, Udruženje „Peščanik“