12Dec2014

Predstavljen priručnik za rad za transpolnim osobama

BEOGRAD 

Priručnik "Standardi nege zdravlja transpolnih, transrodnih i osoba koje se rodno ne konformiraju, 7. verzija", a koji pruža smernice za rad sa transpolnim osobama i doprinesi unapređivanju njihovih prava, danas je predstavljen u Kulturnom centru Reks.

Član Radne grupe za analizu propisa od značaja za transpolne osobe i prevodilac brošure, koji je priredilo "Svetsko udruženje profesionalaca/ki za transrodno zdravlje" , Milan Đurić rekao je da taj priručnik lekarima, sociolozima, socijalnim radnicima i drugim pomagačkim profesijama pruža informacije o adekvatnom i senzitivnom radu sa tom populacijom.

"Kada se obrate lekarima opšte prakse u vezi sa nekim svojim problemom, oni ne znaju kome da ih upute na dalje medicinske konsultacije", istakao je on.

Đurić je dodao da im priručnik omogućava da se informišu o svojim pravima i medicinskim procedurama, ali da je za poboljšanje njihovog položaja potrebno usvojiti i Zakon o rodnom identitetu.

Prema njegovim rečima, taj zakon bi olakšao trans osobama da se upoznaju sa svojim pravima, sa čime se saglasila i članica Radne grupe za analizu propisa od značaja za transpolne osobe Zorica Mršević.

Ona je podvukla da je za depatologizaciju rodne neusklađenosti u medicinskom i pravnom smislu potrebno zameniti pojam "rodni poremećaj" terminom "rodna disforija" i ugledati se na Svetsko profesionalno udruženje za transrodno zdravlje za profesionalno osoblje, koje u svakom individualnom slučaju daje ocenu nečijeg psihičkog zdravlja radi donošenja dalje odluke o tretmanu.

"Profesionalno osoblje iz oblasti mentalnog zdravlja ne sme da nameće binarnu podelu i treba da omogući svojim klijentima da ispitaju razne opcije u pogledu njihovog rodnog izražavanja", smatra Mršević.

Specijalista psihijatrije i šefica Kabineta za transrodna stanja Klinike za KCS Dragana Duišin poručila je da su u poslednjem izdanju brošure uvedene terapije elektronskim putem, terapije glasa i komunikacije, a posebno je značajno individualno postupanje sa pacijentima u smislu poštovanja njihovih prava, potreba i načina izražavanja.

Finansijsku podršku za prevod i objavljivanje brošure omogućila je Fondacije za otvoreno društvo-Srbija i Ambasada Kraljevine Holandije.

RTV