14Dec2014

UNICEF: 93 odsto roditelja protiv kažnjavanja dece

Prema istraživanju, 93 odsto roditelja u Srbiji smatra da fizičko kažnjavanje nije potrebno primenjivati u disciplinovanju dece, ali je 43 odsto dece ipak doživelo da budu fizički kažnjeni.

Republički zavod za statistiku i UNICEF su 01. februara počeli nacionalno Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji (MICS), a finalni rezultati Istraživanja biće predstavljeni 18. decembra, saopštio je danas UNICEF.

Dodaje se da, kažnjavanje bilo koje vrste krši prava deteta na dostojanstvo, telesni integritet, kao i pravo na nediskriminaciju i jednaku zaštitu pred zakonom i UNICEF pozdravlja nameru Ministarstva za rad da uvede zabranu fizičkog kažnjavanja dece.


Podseća se, da Konvencija o pravima deteta zahteva od država da zaštite decu od "svih oblika fizičkog i mentalnog nasilja", dok je pod brigom roditelja i drugih.


U saopštenju UNICEF-a se dodaje da mnogi stručnjaci veruju da telesno kažnjavanje nije oblik nasilja i da zbog toga nije u suprotnosti sa Konvencijom.


Navodi se da je Komitet za prava deteta izdao mšljenje o toj temi kojim se potvrđuje da telesno kažnjavanje jeste oblik nasilja i poziva sve države članice da uvedu zakonske zabrane fizičkog kažnjavanja.


"Fizičko kažnjavanje boli i ponižavajuće je i negativno utiče na detetov osečaj samopoštovanja i ne ostavlja prostor za objašnjenje zašto je neko ponašanje neprihvatljivo".


Više nego na bilo koji drugi način, deca uče tako što imitiraju druge. Deca uče da budu nasilna ili nenasilna - ona uče od ljudi koje poštuju i najviše vole, a to su uglavnom njihovi roditelji", stoji u saopštenju.


Dodaje se da fizičko kažnjavanje nosi poruku da se sporovi i neslaganja mogu rešiti nasiljem.


Istraživanja koja su sprovodena u zemljama koje su uvele zakonske zabrane fizičkog kažnjavanja su pokazala da sve više roditelja veruje da je fizičko kažnjavanje pogrešno i da ne tuku svoju decu.


Društva u kojima je uvedena zabrana fizičkog kažnjavanja postaju manje tolerantna prema ozbiljnim slučajevima nasilja nad decom i postoji večha verovatnoć́a da će prijaviti takve slučajeve.


Stav UNICEF-a je da uvođenje zakonske zabrane fizičkog kažnjavanja treba da bude podržano informacijama i savetima o pozitivnom roditeljstvu i efektivnim alternativnim metodama disciplinovanja.

B92