Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
15Dec2014

Nacionalni konvent: Trebaju nam jasne agrarne mere i rokovi

BEOGRAD - Srbija treba da donese strateške i operativne dokumente namenjene ruralnom razvoju sa jasnim merama i rokovima do kada će biti harmonizovana domaća poljoprivredna politika sa politikom EU, preporuka je radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 11, 12 i 13. Poglavlje 11 odnosi se na poljoprivredu i ruralni razvoj, poglavlje 12 na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, a poglavlje 13 na ribarstvo.Stručnjaci smatraju i da treba podsticati udruživanje među proizvođačima i samostalno pokretanje procesa zaštite geografskog porekla proizvoda, kao i pojačati aktivnosti Stručne savetodavne službe vezane za edukaciju proizvođača o postupku zaštite geografskog porekla i njenim ekonomskim mogućnostima.Preporuka je i da se donesu izmene i dopune zakona, posebno u oblasti sistema kontrole i razviti jasnu podelu nadležnosti pri kontroli kvaliteta i sprečavanju zloupotrebe zaštićenih oznaka geografskog porekla.Radna grupa smatra i da treba obezbediti dodatna podsticajna sredstva za proizvođače proizvoda koji nose neku od oznaka zaštite u cilju unapređenja marketinga i plasmana na tržište, kao i intenzivirati aktivnosti Ministarstva poljoprivrede u rešavanju identifikovanih problema u oblasti zaštite geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode.To se posebno odnosi na oblasti koje se odnose na postojanje ovlašćenih korisnika zaštićenog znaka proizvoda, navedeno je u saopštenju Nacionalnog konventa o EU u kome su navedeni zaključi sa nedavno održane sednice radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13.Oblast zaštite geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode koji su predmet uređenja zaštite geografskog porekla, smatraju, treba prebaciti u nadležnost Ministarstva poljoprivrede kako bi se lakše ostvarili puni efekti zašite.


"U procesu pregovora sa EU Ministarstvo poljoprivrede treba da pruži proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pravovremene informacije i podršku u postupcima zaštite proizvoda na nivou EU kao i u pregovorima sa proizvođačima iz zemalja EU o zaštiti prekograničnih oznaka geografskog porekla" zaključak je članova te radne grupe.

Tanjug

Foto: Tanjug, J. Pap