Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
17Dec2014

Manjinama, zbog nepoznavanja srpskog, preti segregacija

Pripadnici nacionalnih manjina mogu se naći u neravnopravnom položaju u obrazovnom sistemu, zbog zastarelog nastavnog plana i programa za srpski jezik kao nematernji, a nedovoljno poznavanje srpskog jezika kod manjina može dovesti do segregacije u društvu, saopštila je danas Misija OEBS-a u Srbiji.

Uz podršku te organizacije, u Beogradu su se na dvodnevnom skupu, koji se završava danas, okupili predstavnici nacionalnih manjinskih saveta, nastavnici i stručnjaci za srpski jezik kao nematernji, a cilj je da se utvrdi stanje i problemi u nastavi srpskog jezika kao nematernjeg u delovima Srbije gde se nastava izvodi na manjinskim jezicima.

"Država bi trebalo da omogući obrazovanje na manjinskim jezicima za pripadnike nacionalnih manjina u skladu sa preporukama OEBS-a", rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji Petar Burkhard.

Sa druge strane, pripadnici nacionalnih manjina će se lakše integrisati u javni život ako steknu zadovoljavajući nivo znanja zvaničnog jezika, rekao je Burkhard u saopštenju OEBS nakon sastanka.

Sastanak je organizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a učesnici su izneli preporuke koje će služiti kao osnova za rad stručne grupe u definisanju novih standarda nastave, tokom 2015. godine.

U saopštenju se ne navodi sadržaj preporuka, ali se ističe da će Misija OEBS-a u Srbiji nastaviti da podržava reformu nastavnog programa za srpski jezik kao nematernji i proces integracije svih građana u javni život.

RTV