18Dec2014

Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2014

Republički zavod za statistiku (Zavod) prikuplja i objavljuje obilje podataka po polu. Publikacija "Žene i muškarci u Republici Srbiji" je specifična po tome što se na jednom mestu objavljuju podaci po polu iz različitih oblasti statistike, kao i iz različitih izvora.


Zavod od 2005. godine, svake treće godine, objavljuje posebnu publikaciju pod imenom "Žene i muškarci u Republici Srbiji". Prva publikacija je sadržala samo podatke iz Zavoda. U publikacijama iz 2008, 2011, kao i u ovoj iz 2014, uključeni su podaci po polu i iz ostalih izvora, kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republički zavod za socijalnu zaštitu itd.

Osim podataka iz redovnih statističkih istraživanja, popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i popisa poljoprivrede, uključeni su i podaci iz Ankete o prihodima i uslovima života , iz Istraživanja višestrukih pokazatelja, Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, Istraživanja o korišćenju vremena itd.

Publikacija sadrži prikaz statističkih podataka za muškarce i žene prema izvorima sredstava za život, stepenu obrazovanja, zdravstvenom stanju, korišćenju usluga socijalne zaštite, kao i statistički odnos u oblasti  pravosuđa, zaposlenosti i zarada, donošenja odluka, ali i u korišćenju slobodnog vremena. 

Zvanična statistika ovom publikacijom izlazi u susret potrebama korisnika i nastavlja izgradnju održivog institucionalnog programa rodne statistike.

Publikacija "Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2014" dostupna je ovde.

Prezentaciju "Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2014" možete preuzeti ovde.

Medija centar