19Dec2014

BCLJP: Srbiji potrebno novo telo za rodnu ravnopravnost

Srbija će na putu ka EU morati da ojača institucije i mehanizme za rodnu ravnopravnosti i unapredi prava žena na ekonomskom planu, ocenjuje se u analizi Beogradskog centra za ljudska prava (BCLJP).

U analizi se navodi da je Evropska komisija u izveštaju sa skrinigna za poglavlje 23 konstatovala da Srbija ima zadovoljavajući pravni i strateški okvir za politiku rodne ravnopravnosti i da je znatno napredovala u promociji politike jednakih mogućnosti.

"Međutim, ukazuje se i na slabosti institucija koje se bave politikom rodne ravnopravnosti", dodaje se u analizi koju je danas objavio portal EurAktiv Srbija.Kako se navodi, jačanje institucija u toj oblasti otežava to što je nekadašnja Uprava za rodnu ravnopravnost, kao izvršno telo Vlade Srbije u toj oblasti, ukinuta u maju 2014, a njene aktivnosti prenete u Ministarstvo za rad i socijalnu politiku koje nema dovoljno kapaciteta da se time bavi."U tom smislu potrebno je hitno konstituisati novo telo koje će sprovoditi aktivnosti iz Nacionalne strategije i akcionog plana (za poboljšanje položaja žena za period 2010-2015), a do tada ojačati personalno i materijalno postojeće mehanizme za rodnu ravnopravnost", dodaje se u analizi.Evropska komisija je konstatovala i da Srbija treba da unapredi politiku jednakih mogućnosti u ostvarivanju ekonomske samostalnosti žena, s obzirom na pojavu kršenja prava žena na radnom mestu, piše u analizi.Ta oblast će, kako se dodaje, biti obrađena u pregovorima o članstvu u EU u poglavlju 19 - Socijalna politika i zapošljavanje.Ističe se da će se principi i standardi u oblasti rodne ravnopravnosti provlačiti kroz mnoga poglavlja tokom pregovora i da će sasvim sigurno biti deo akcionih planova za usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim.

RTV