24Dec2014

Objavljen “Priručnik za udruženja građana kao pružaoce usluga socijalne zaštite”

Građanske inicijative i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, realizovali su projekat “Jednaki u pružanju socijalnih usluga”. Projekat je bio namenjen osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva iz Raškog i Zlatiborskog okruga za pružanje socijalnih usluga u svojim lokalnim zajednicama. Cilj projekta bio je da doprinese socijalnom uključivanju kroz jačanje organizacija civilnog društva za aktivnije učešće u formiranju politika, procesu donošenja odluka i praksi na lokalnom i nacionalnom nivou. U sprovođenje projekta ativno je bilo uključeno 10 organizacija civilnog društva iz Novog Pazara, Tutina, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja.

Na osnovu podataka sa terena i iskustava tokom sprovođenja projekta pripremljen je “Priručnik za udruženja građana kao pružaoce usluga socijalne zaštite”. Ovaj priručnik koristiće svakoj organizaciji koja želi da se usavrši u pružanju socijalnih usluga u Srbiji i sadrži sve potrebne informacije, savete i izvore.

U Priručniku je dat kratak prikaz sistema socijalne zaštite u Srbiji, objašnjen je proces standardizacije za pružanje usluga socijalne zaštite, postupak licenciranja i detaljan opis koraka koje udruženja građana treba da savladaju da bi stekle licencu. Posebno je objašnjeno na koji način se pružaju usluge socijalne zaštite u zajednici. Budući da je projekat realizovan na teritoriji šest opština Zlatiborskog i Raškog okruga, dat je kratak prikaz rezultata analize potreba i resursa za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite u ovih šest opština, izazovi i mogućnosti sa kojima se udruženja u ovim opštinama susreću. Istovremeno, iskustva iz ovog regiona mogu da posluže kao izvor informacija za sva udruženja u Srbiji koja žele da se bave pružanjem usluga socijalne zaštite.

Priručnik za udruženja građana kao pružaoce usluga socijalne zaštite možete preuzeti ovde.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva