Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
24Dec2014

Konkretne preporuke sa OEBS konferencije "Mladi Romi i Sinti: aktivizam, učešće i bezbednost''

Nakon održane konferencije ''Mladi Romi i Sinti: aktivizam, učešće i bezbednost'', koju je 8. i 9. decembra organizovala Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR/OEBS u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom omladine i sporta, direktor Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Majkl Džordž Link (Michael Georg Link) uputio je zahvalnost Radnoj grupi za predsedavanje Republike Srbije OEBS na uspešno organizovanoj konferenciji. Tom prilikom posebno se zahvalio direktorki Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzani Paunović na angažmanu Kancelarije i postignutim rezultatima konferencije.

''Konferencija se pokazala kao veoma uspešna i izašla je sa konkretnim preporukama u oblasti osnaživanja mladih Roma i Sinta, političke participacije i bezbednosti'', istakao je Link.

Tokom dvodnevne konferencije u Beogradu mladi predstavnici Roma i Sinta iz zemalja članica OEBS-a razmenili su iskustva na teme: osnaživanje i socijalna inkluzija kroz omladinski aktivizam,  učešće mladih u politici i demokratskim procesima i bezbednost Roma i Sinta.

''Kancelarija za ljudska i manjinska prava će, u skladu sa već planiranim aktivnostima i merama nastaviti sa pružanjem podrške tokom predsedavanja Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju'', podsetila je Paunović.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava