Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
23Dec2014

Šta čeka srpskog seljaka ulaskom u EU?

Evropski pokret u Srbiji - Kraljevo, članica Mreže EPuS-a, je u okviru projekta „Šta čeka srpskog seljaka ulaskom u EU“ upripremio brošuru "Mitovi i činjenice o poljoprivredi u EU"  i video spotove koji na jednostavan i slikovit način predstavljaju i razbijaju najčešće mitove o zakonima i standardima Evropske unije koji se odnose na poljoprivredu.

Projekat je realizovan sa partnerima Mreža EPuS-a, RARIS, Kancelarija za evropske integracije i Evropski pokret u Srbiji - Novi Pazar. Cilj projekta „Šta čeka srpskog seljaka ulaskom u EU“ je bio doprinos bоlјеm rаzumеvаnju prоcеsа еvrоpskih intеgrаciја u оblаsti pоlјоprivrеdnе pоlitikе ЕU, pоsеbnо od strane stаnоvništvа rurаlnih pоdručја, kroz idеntifikаciјu i rаzbiјаnjе mitоvа u ovoj оblаsti i infоrmisаnje о оbаvеzаmа kоје dоnоsi prоcеs еvrоpskih intеgrаciја.

Pročitajte brošuru Mitovi i činjenice o poljoprivredi u EU.

Evropski pokret u Srbiji