29Dec2014

RZS objavio podatke o korisnicima socijalne zaštite u Republici Srbiji u periodu 2013-2014

U 2013. godini, od ukupnog broja korisnika u grupi dece (uzrast 0–17 godina) 53% su dečaci a 47% devojčice. Od ukupnog broja svih korisnika socijalne zaštite u Republici Srbiji deca ovog uzrasta su zastupljena u 29%.

Kad je reč o mladima (18–25 godina), 50% od ukupnog broja korisnika čine osobe muškog pola, a 50% osobe ženskog pola. U odnosu na ukupan broj korisnika, ova kategorija je zastupljena 10%.


Od ukupnog broja korisnika u grupi odraslih (26–64 godine) 49% su osobe muškog a 51% osobe ženskog pola. U odnosu na ukupan broj korisnika, ova kategorija je zastupljena 47%.


Kod najstarije grupe (65 godina i više) osobe muškog pola zastupljene su 37%, dok su žene
zastupljene 63%. Od ukupnog broja korisnika socijalne zaštite ova kategorija zastupljena je 15%.


Od ukupnog broja zaposlenih u centrima za socijalni rad, 61% zaposlenih su stručni radnici
(socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, sociolog, pravnik), dok 39% čine ostali zaposleni (administrativno-finansijski radnik, tehničko osoblje i drugi).

Potpuni izveštaj RZS možete pogledati ovde.

RZS