Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
30Dec2014

Svaki drugi novinar izložen cenzuri

Novinari u Srbiji zadovoljni su svojim poslom, ali ne i platama, dok je cenzuri i autocenzuri izložena gotovo polovina u toj profesiji, rezultat je istraživanja Udruženja novinara Srbije (UNS) objavljenog 30. decembra. Istraživanje je pokazalo da su poslom najzadovoljniji glavni i odgovorni urednici, kao i da su plate u javnim i državnim medijima više nego u privatnim.

Istraživanje je pokazalo da najviše novinara zarađuje između 31.000 i 45.000 (33,87%), kao i između 16.000 i 30.000 dinara (26,02%). Manje od 15.000 dinara zarađuje 14,26% ispitanika, 18% između 46.000 i 60.000, a više od 61.000 zarađuje samo 7,84% anketiranih.

Istraživanje UNS-a čiji je cilj bio da utvrdi ekonomski i profesionalni položaj novinara u Srbiji, rađeno je u dve faze od marta do septembra. Ukupno je ispitano 585 novinara, od čega je 52,5% muškaraca i 47,5% žena.
 

Zaradom je nezadovoljno 29,06% anketiranih, odgovor "ni zadovoljan ni nezadovoljan" navodi 27,35% ispitanika, dok je veoma nezadovoljnih 21,2%. Najzadovoljniji poslom su glavni i odgovorni urednici, a potom snimatelji, dok su fotoreporteri najnezadovoljniji poslom koji obavljaju, navodi se u istraživanju.
 

Najviše plate imaju novinari koji rade u javnom servisu, a zatim i oni koji rade u državnim medijima, dok najnižu platu imaju u privatnim medijima.
 

Platu redovno prima 75,38% anketiranih, u 12,82% slučajeva ona kasni mesec dana, a u 9,06 odstio slučajeva kasni nekoliko meseci. Više od godinu dana plata kasni kod 2,74% novinara.
 

Najveći broj anketranih (85,47%) platu prima preko računa, dok 6,50% anketiranih radi "na crno", bez uplaćenih poreza i doprinosa.
 

Kao najveće probleme profesije, novinari izdvajaju niske zarade (62,22%), kao i neprofesionalizam i neodgovarajuće obrazovanje novinara (54,36%).
 

Da je konstantno izloženo cenzuri izjavilo je 5,98% ispitanih novinara, 40,68% povremeno, 49,74% nikada, dok odgovor "drugo", što se najčešće odnosilo na autocenzuru, navodi 3,59%.
 

U istraživanju se navodi da 48,55% ispitanih veruje da njihove kolege povremeno pribegavaju autocenzuri, 28,89% smatra da oni to čine u velikoj meri, 15,56% nije primetilo, 6,15% smatra da to kolege nikada ne rade, a 0,85% navodi odgovor 'drugo'. Žene su znatno češće cenzurisane nego muškarci, povremeno je cenzuri izloženo 17% muškaraca u odnosu na 24% žena, navodi se u istraživanju.

Beta, EurActiv.rs