12Jan2015

Bolja zaštita žrtava nasilja u celoj EU

Počev od nedelje, žrtvama nasilja, prvenstveno onima koji trpe nasilje u porodici ili su žrtve uhođenja, biće garantovana bolja zaštita u državama članicama EU. Zahvaljujući jednostavnoj potvrdi, sudski nalozi za zabranu prilaska, te nalozi za zaštitu i privođenje izdati u jednoj od država članica, biće brzo i lako priznati širom EU.

„Žrtvama nasilja će prava od sada biti garantovana i van njihove zemlje, odnosno bilo gde u Evropi”, izjavila je Vera Jurova, evropska komesarka za pravosuđe, pitanja potrošača i rodnu ravnopravnost.

„Procenjuje se da u EU svaka peta žena trpi nasilje u nekom trenutku života a za fizičko nasilje je, nažalost, najčešće odgovoran neko ko je blizak žrtvi, poput partnera.”

Građani, žrtve porodičnog nasilja, od sada će se osećati sigurnije prilikom putovanja u inostranstvo – jednostavnim prenosom naloga koji žrtvu štiti od napadača.

Žrtve su ranije morale do prolaze kroz složeni postupak kako bi im druge članice EU priznale zaštitu. Osim toga, za dobijanje potvrde je bilo neophodno proći kroz različitu proceduru za svaku državu ponaosob. Ovakvi nalozi za zaštitu će sada biti lakše priznati u bilo kojoj od zemalja EU, što znaći da će građani koji su trpeli nasilje sada putovati van zemlje bez potrebe da prolaze kroz mukotrpne procedure.

„Novi postupak znači da će žene i muškarci koji trpe nasilje biti zaštićeni kako dolikuje i moći da nastave sa svojim životom. Moći će da žive u drugoj članici EU ili da otputuju na odmor bez straha za svoju bezbednost”, dodaje Jurova.

Novi mehanizam čine dva odvojena instrumenta: Uredba o uzajamnom priznavanju mera zaštite u građanskim stvarima i Direktiva o evropskom nalogu za zaštitu. Dva instrumenta zajedno obezbeđuju da nalozi za zaštitu žrtava nasilja budu priznati u bilo kojoj od zemalja EU.


Potrebna veća podrška žrtvama


Potrebu za podrškom i zaštitom žrtava potvrđuje i izveštaj koji je danas objavila Agencija EU za osnovna prava, u kom je zaključeno da je EU neophodan veći broj ciljanih usluga podrške žrtvama.


Uprkos napretku, službe za pružanje podrške žrtvama u EU se i dalje suočavaju sa velikim izazovima. Konkretni predlozi za unapređenje obuhvataju sisteme koji će žrtvama garantovati pristup ciljanim uslugama podrške uključujuæi: podršku i savetovanje nakon traume, otklanjanje birokratskih prepreka na putu žrtava ka ostvarivanju pravne pomoći i upoznavanje ljudi sa pravima i uslugama koje su im na raspolaganju.


Evropska komisija je posvećena unapređenju prava 75 miliona građana koliko iznosi broj ljudi koji svake godine postanu žrtve zločina. Na osnovu direktive EU koja je definisala minimum standarda za prava, podršku i zaštitu žrtava širom EU, 2012. je donet zakon (IP/12/1066) koji 16. novembra 2015. postaje obavezujući za sve države članice.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji