Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
12Jan2015

Profesor Ivo Visković izabran za člana Panela istaknutih ličnosti za unapređenje evropske bezbednosti

Ministarska trojka OEBS-a u sastavu Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije i Predsedavajući OEBS-a, ministri inostranih poslova Švajcarske i Nemačke, Didier Burkhalter i Frank-Walter Steinmeier, saopštila je danas da je potvrđen sastav Panela istaknutih ličnosti za unapređenje evropske bezbednosti. Oni su izrazili svoju zahvalnost za posvećenost i angažovanje 15 istaknutih pojedinaca koji su prihvatili njihov poziv da budu članovi Panela. Takođe su se zahvalili ambasadoru Wolfgang-u Ischinger-u jer je pristao da bude predsedavajući Panela.

Švajcarska, predsedavajuća država OEBS-a tokom 2014. godine, u saradnji sa Srbijom i Nemačkom, na Ministarskom savetu OEBS-a u Bazelu 4. decembra 2014. pokrenula je inicijativu o formiranju Panela. U skladu sa svojim mandatom, Panel će pružiti savete o tome kako da se rekonsoliduje evropska bezbednost kao zajednički projekat. Članovi će, između ostalog, pripremiti osnovu za inkluzivan i konstruktivan bezbednosni dijalog evroatlantskog i evroazijskog regiona, razmotriti kako da se ponovo izgradi poverenje među zemljama OEBS-a i osigura efikasnije poštovanje Helsinških principa, ispitati opažene pretnje u regionu OEBS-a i potencijalna zajednička rešenja, istražiti mogućnosti za osnaživanje kooperativne bezbednost, i analizirati posebnu ulogu OEBS-a u tom pogledu. Panel će dobijati informacije od država, institucija OEBS-a, Parlamentarne skupštine OEBS-a, multilateralnih subjekata koji se bave pitanjima evropske bezbednosti, civilnog društva, think tank organizacija i drugih relevantnih aktera.
"Pored nastojanja da se ponovo uspotavi mir u Ukrajini, vreme je da se osvrnemo i na širu krizu evropske bezbednosti koja je produbljena usled nedavnih događaja, i ovaj Panel će upravo pomoći da se pokrene odgovarajuća diskusija", rekao je Dačić. "Mi treba da uradimo sve što je moguće da preokrenemo trend rasta nepoverenja i polarizacije u Evropi; okupljanjem ličnosti iz svih regiona OEBS-a sa širokim spektrom različitih profesija i iskustava, Panel je dobro pozicioniran da pruži dragocen doprinos tom cilju i pomaže državama OEBS-a u njihovim naporima da odrede na koji način će se postići napredak", Burkhalter je nastavio. "U situaciji kada je evropska bezbednost u pitanju moramo da nađemo način da se vratimo dijalogu o tome kako da se povrate sigurnost i saradnja u Evropi. Panel može dati dragocen doprinos OEBS-u u tom pogledu ", dodao je Steinmeier.
Panel će održati svoj prvi sastanak na marginama Minhenske konferencije o bezbednosti 8. februara 2015. i imaće zadatak da pripremi dva izveštaja: vanredni izveštaj sa posebnim osvrtom na pouke za OEBS iz njegovog angažmana u Ukrajini, kao i završni izveštaj o širim pitanjima bezbednosti u Evropi i regionu OEBS-a u celini. Oba izveštaja sadržaće preporuke za kreatore politike o akcijama koje treba preduzeti.
 
Članovi Panela istaknutih ličnosti za unapređenje evropske bezbednosti:

Wolfgang Ischinger, Predsednik Minhenske konferencije o bezbednosti, predsedavajući primus inter pares.

Ambasador Ischinger, nemački karijereni diplomata, služio je kao ambasador u Velikoj Britaniji (2006-2008) i SAD (2001-2006), i kao zamenik ministra spoljnih poslova Nemačke (1998-2001). U 2007. godini, on je predstavljao trojku Evropske unije u pregovorima o budućnosti Kosova. U 2014. godini, on je bio Specijalni predstavnik predsedavajućeg OEBS-a i radio na uspostavljanju nacionalnog dijaloga u ukrajinskoj krizi. Član je i Trilateralne komisije i Evropskog saveta za spoljne odnose, i mnogih neprofitnih odbora, uključujući SIPRI/Stokholm, CER / Londo, i SVP/Berlin. Takođe je i vanredni profesor Univerziteta u Tubingenu, Nemačka.

Ivo Visković, Bivši ambasador, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Ambasador Ivo Visković trenutno je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je ambasador Srbije u Nemačkoj od 2009-2013 i ambasador Srbije i Crne Gore u Sloveniji (2001-2004). U 2007. godini postao je član Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova i predsednik Foruma za međunarodne odnose. Pre toga  je predavao na Univerzitetu u Beogradu na Fakultetu političkih nauka od 1979. i bio šef Katedre za međunarodne studije (2000-2009). Od 2005. do 2009. bio je koordinator "Seminara za međunarodne odnose i spoljnu politiku" u okviru Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu.

Emma Bonino, Bivša ministarka inostranih poslova, bivši komesar EU

Emma Bonino je bila ministarka spoljnih poslova u italijanskoj vladi (2013-2014) i potpredsednica italijanskog Senata (2008-2013 ), kao i ministar međunarodne trgovine (2006-2008). Prvi put je izabrana u italijanski parlament 1976. i neprekidno je bila članica ili italijanskog ili Evropskog parlamenta, osim kada je bila evropski komesar za humanitarnu pomoć (1994-1999). Ona je članica upravnog odbora Međunarodne krizne grupe, Inicijative otvorenog društva za Evropu i Evropskog saveta za spoljne poslove.

Tahsin Burcuoğlu, Bivši ambasador

Tahsin Burcuoğlu ima istaknutu karijeru u turskoj diplomatskoj službi koja uključuje važne funkcije kao što su ambasador u Grčkoj i Francuskoj. Bio je generalni sekretar turskog Saveta za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava predsednik države i razmatra pitanja od značaja za nacionalnu, evropsku i globalnu bezbednost. On je takođe bio na čelu Sekretarijata turskog Saveta za nacionalnu bezbednost koji obavlja detaljne analize za formulisanje odluka i pravaca bezbednosne politike.


Oleksandr Chalyi, Bivši prvi zamenik ministra spoljnih poslova, predsednik Grant Thornton

Ambasador Chalyi trenutno služi kao predsednik Grant Thornton. Kao savetnik za spoljnu politiku predsednika Ukrajine (2006-2008), državni sekretar za pitanja evropskih integracija (2001-2004), i prvi zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine (1998-2001), bio je odgovoran za pravne poslove i implementaciju ključnih pitanja ukrajinske spoljne politike i ekonomske diplomatije. Ima preko 35 godina iskustva u pravnim i savetodavne poslovima i specijalizovao se za pružanje usluga u vezi sa međunarodnim i korporacijskim pravom. Dobitnik je više domaćih i međunarodnih nagrada. Ambasador Chalyi objavio je brojne publikacije o pitanjima međunarodnog prava, ekonomske i energetske diplomatije.

Vaira Vike-Freiberga, Bivša predsednica Letonije, predsednica Club de Madrid

Dr Vike - Freiberga bila je i predsednik Letonije (1999 do 2007) i zamenica predsedavajućeg grupe Evropskog saveta o budućnosti Evrope 2020-2030 (2008-2010). Bila je i članica Saveta žena svetskih lidera i imenovana od strane generalnog sekretara Kofi Anana u njegov tim globalnih političkih lidera u 2005. Bila je profesor na Katedri za psihologiju Univerziteta u Montrealu (1965 -1998). Između ostalog, ona je predsedavajuća Grupe Evropske komisije o slobodi medija i pluralizma, kopredsednica pravne Grupe za rezultate evropske spoljne politike koja deluje u okviru  Saveta Evrope za spoljne poslove, i članica je odbora Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju.


Jean-Marie Guéhenno,  bivši zamenik Generalnog sekretara UN,  predsednik Međunarodne krizne grupe

Jean-Marie Guéhenno je predsednik i izvršni direktor Međunarodne krizne grupe od 2014. On je predsedavao komisijom koju je uspostavio predsednik Francois Hollande da bi analizirala belu knjigu francuske odbrane i nacionalne bezbednosti. U 2012. je imenovan za zamenika Zajedničkog specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju. On je takođe radio kao zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mirovne operacije (2000-2008). Kao bivši francuski diplomata, bio je na položaju predsednika Institut des Hautes Études de Défense Nationale između 1998. i 2000. godine, i direktor Francuske službe za planiranje politike i ambasador u Zapadnoj Evropskoj uniji. Gospodin Guéhenno aktivan je član nekoliko odbora, uključujući odbor Centra za humanitarni dijalog, čiji je predsednik  od 2010. godine .

Barbara Haering, Bivša članica parlamenta, direktorka Econcept Inc.

Dr Haering bila članica švajcarskog parlamenta od 1990. do 2007. U tom svojstvu ona je predsedavala Odborom za nauku, obrazovanje i kulturu i Odborom za odbranu, a bila je i potpredsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a. Ona je direktor Econcept Inc, privatne think tank organizacije i konsultant specijalizovan za strateško planiranje, evaluaciju i upravljanje projektima. Ona je ko - predsedavajući Evropskog odbora za oblast istraživanja i inovacija (imenovana 2012. od strane Evropske komisije). Ona takođe predsedava odborom Instituta za napredne studije u javnoj upravi u Lozani i predsedava Savetom Fondacije Ženevskog Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje.

Jane Harman, Bivša članica Kongresa, predsednica Vilson centra

Jane Harman se pridružila Centru Vudro Vilson 2011. kao prvi ženski direktor, predsednik i generalni direktor nakon što je podnela ostavku na mesto u Kongresu SAD. Tokom devet mandata u Kongresu, ona je bila član svih najvažnijih bezbednosnih odbora: šest godina u Odboru za oružane snage, osam godina u Odboru za obaveštajne službe, i osam u Odboru za unutrašnju bezbednost. Harman je prepoznata kao nacionalni ekspert za pitanja bezbednosnih i javnih politika. Ona je član Odbora za politiku odbrane, Odbora za spoljnu politiku Sekretarijata za spoljne poslove SAD, direktor Nacionalne obaveštajne savetodavne grupe, član je Savetodavnog komiteta za unutrašnju bezbednost, Predsedničke debatne komisije i Trilateralne komisija u kojoj je član Izvršnog odbora. Bila je u Spoljnom odboru CIA 2011-2013.

Sergi Kapanadze: Bivši zamenik ministra inostranih poslova, direktor Georgia’s Reforms Associate

Dr Kapanadze bio je zamenik ministra inostranih poslova Gruzije od 2011. do 2012. On je direktor think tank-a Georgia’s Reforms Associate (GRASS). On je takođe bio  dekan Škole za upravu Univerziteta  Kavkaza i vanredni profesor međunarodnih odnosa Državnog univerziteta Tbilisi. Prethodno je bio direktor Odeljenja za međunarodne organizacije u Ministarstvu spoljnih poslova (2008-2011), gde je bio na raznim položajima počevši od 2005. Godine 2006. bio je viši savetnik u Analitičkoj grupi administracije predsednika Gruzije. Radio je i kao analitičar u odeljenju za međunarodnu bezbednost Saveta za nacionalnu bezbednost Gruzije (2004-2005). Ima doktorat iz međunarodnih odnosa sa državnog univerziteta Tbilisi.

Sergey A. Karaganov, Počasni predsednik Predsedništva Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku

Ruski politikolog, dr Karaganov takođe je i dekan Škole za međunarodnu ekonomiju i inostrane poslove Nacionalnog istraživačkog univerziteta - Visoke škole za ekonomiju. On je autor brojnih publikacija o temama ekonomije, spoljne politike , kontrole naoružanja, strategije nacionalne bezbednosti, ruske spoljne i vojne politike. Prethodne pozicije uključuju: član predsedničkog saveta (1993-1998); savetnik zamenika načelnika štaba, Izvršna kancelarija Predsednika (2001-2007); član Akademskog saveta MIP Rusije (od 1991. godine); i  člana Akademskog i savetodavnog veća ruskog Saveta bezbednosti (od 1993). On je bio jedan od osnivača Instituta za Evropu Akademije nauka SSSR.


Malcolm Rifkind, Bivši ministar spoljnih poslova, narodni poslanik

Gospodine Malcolm Rifkind član je britanskog parlamenta za Kensington. Služio je u raznim ulogama kao ministar u vladi premijera Margaret Tačer i Džona Mejdžora, uključujući mesto ministra spoljnih poslova (1995-1997), državnog sekretara za odbranu (1992-1995), državnog sekretara za saobraćaj (1990-1992), i državnog  sekretara za Škotsku (1986-1990 ). Godine 1997. proglašen je vitezom u znak priznanja za njegovu javnu službu. Do decembra 2005. bio je državni sekretar u senci zadžen za rad, penzije i socijalnu reformu. On je trenutno član Visoke grupe britanskih parlamentaraca za multilateralno nuklearno razoružanje i neširenje i član Izvršnog odbora Evropske mreže lidera.

Adam Daniel Rotfeld, Bivši ministar inostranih poslova, profesor Univerziteta u Varšavi

Dr Rotfeld je profesor Varšavskog univerziteta. Bio je ministar spoljnih poslova Poljske (2005) i državni sekretar (2003-2004). On je osnovao Varšavsku Grupu za razmatranje reforme Ujedinjenih nacija i transformacije evroatlantskih bezbednosnih institucija. Ranije je radio kao direktor SIPRI (1991-2002) i u istoj instituciji je bio lider projekta o izgradnji sistema kooperativne bezbednosti u Evropi i za Evropu (1989-1991). Bio je lični predstavnik predsjedavajućeg OEBS-a zadužen za razvoj političkog rešenja sukoba u Pridnjestrovlju 1992. On je član izvršnog odbora Evropske mreže lidera i komesar Evroatlantske bezbednosne komisije.

Teija Tiilikainen: Bivši državni sekretar, direktor finskog Instituta za međunarodne odnose

Dr Tiilikainen je finska naučnica koji je zainteresovana za pitanja evropskih integracija i evropske politike bezbednosti. Ona je trenutno direktor finskog Instituta za međunarodne odnose. Bila je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Finske od 2007-2008 i predstavljala finsku vladu na Konvenciji o budućnosti Evrope 2002-2003. Dr Tiilikainen je objavila nekoliko knjiga i više od 80 akademskih članaka u međunarodnim časopisima i zbornicima. Ona je članica Evropskog saveta za spoljne odnose i član upravnog odbora brojnih akademskih instituta i udruženja u Finskoj.


Kassym-Jomart Tokayev, Bivši premijer, predsednik Senata

Dr Tokayev je od oktobra 2013. predsednik Senata Parlamenta Republike Kazahstan. Bio je generalni direktor Kancelarije Ujedinjenih nacija u Ženevi, generalni sekretar Konferencije o razoružanju i lični izaslanik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Konferenciji o razoružanju od 2011. do 2013. godine. Ima bogato iskustvo na višim nivoima vlasti. Bio je predsednik Senata Parlamenta Republike Kazahstan (2007-2011) kada je i izabran za potpredsednika Parlamentarne skupštine OEBS-a 2008. godine. Takođe je bio državni sekretar (2002-2003), premijer Kazahstana (1999-2002), i ministar inostranih poslova (1994-1999, 2002-2007). Gospodin Tokayev ima doktorat iz političkih nauka i autor je osam knjiga o međunarodnim odnosima. On je član Svetske akademije umetnosti i nauka, počasni profesor i doktor Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, kao i član njenog upravnog odbora, i dekan emeritus Ženevske škole za diplomatiju i međunarodne odnose.


 

OEBS