14Jan2015

Neodgovoran odnos prema zaštiti podataka o ličnosti - šteta za prava građana i ugled države 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom objavljivanja linka koji vodi ka bazi velikog broja ličnih podataka u dnevnom listu Kurir apeluje na sve medije da se definitivno uzdrže od takvih postupaka.
 
Ovlašćenja poverenika se ne odnose na obradu podataka od strane medija, ali poverenik upozorava medije da ovakvim postupcima nepotrebno izlažu riziku zloupotrebe podatke građana a same sebe odgovornosti za štetu koja zbog toga može nastati.
Poverenik očekuje od nadležnih organa, pre svega MUP-a, da u potpunosti rasvetli okolnosti pod kojima je došlo do nezakonite obrade podataka velikog broja građana.
Ne želeći da eventualno negativno utiče na aktivnosti MUP-a, poverenik za sada može da potvrdi činjenice i indicije koje govore da se radi: o bazi podataka članova i "sigurnih" birača jedne političke stranke (DS), da je u pitanju i apsolutno i relativno velika količina podataka (oko 150.000 ljudi), da je kompromitacija podataka posledica aktivnosti ljudi od kojih su neki veoma mladi, čak i maloletni, te da se server servisa SendSpace na kome je postavljen link ka bazi podataka nalazi u inostranstvu (SAD).
Poverenik, kao i više puta ranije ocenjuje da je i ovaj događaj još samo jedna potvrda neodgovornog odnosa države prema stanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Poverenik podseća da i pored više njegovih upozorenja nekoliko vlada, uključujući i aktuelnu, nije artikulisalo nikakav akcioni plan za sprovođenje savremenih standarda zaštite podataka o ličnosti, kao i da je propustilo da pripremi i donese više neophodnih akata u normativnoj sferi i mera i aktivnosti u oblasti edukacije.
Dalje održavanje takvog odnosa nužno će proizvoditi negativne posledice i po prava građana i po ugled zemlje.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Foto: Medija centar