14Jan2015

Objavljen je treći broj Glasnika, biltena projekta Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma

U novom broju možete pročitati:

  • Dodela stipendija srednjoškolcima kao podrška nastavku obrazovanja
  • Konferencija o ulozi OCD u kreiranju i sprovodjenju lokalnih politika za Rome i Romkinje
  • Radionice za organizacija civilnog društva pod nazivom “Aktivno učešće građana u kreiranju, implementaciji i monitoringu lokalnih politika za Rome i Romkinje”
  • Trening mobilnih timova za inkluziju Roma
  • Antidiskriminaciona obuka “Romi kao ugrožena grupa u zdravstvenoj zaštiti - pristup i nediskriminacija
  • Stambeni modeli za podstandardna naselja
  • Modularne obuke pedagoških asistenata
  • Pokrenut novi servis čiji je cilj objektivnije izveštavanje o inkluziji Roma i borba protiv diskriminacije i predrasuda

 

Treći broj Glasnika, biltena projekta Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma možete preuzeti ovde.

Projekat Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Za više informacija o aktivnostima projekta, posetite stranicu na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava i https://www.facebook.com/inkluzijaroma