20Jan2015

Grupa socijalista u Evropskom parlamentu izražava zabrinutost zbog slobode medija u Srbiji

Grupa socijalista u Evropskom parlamentu snažno podržava ulazak Srbije i Zapadnog Balkana u Evropsku uniju jer politika proširenja stvara stabilnost i demokratiju u regionu, saopštila je ta politička grupa 20. januara, dan posle rasprave o Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu u EP. Predstavnici socijalista i demokrata su, takođe, izrazili zabrinutost zbog pogrošanja slobode medija u Srbiji, na šta je ukazano i u raspravi o nacrtu rezolucije o napretku Srbije 19. januara u Spoljnopolitičkom odboru EP.

Potpredsednik grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu Viktor Boštinaru je 20. januara istakao da je "Srbija zvanično počela pregovore o članstvu, što obeležava napredak te zemlje za poslednjih deset godina".

Dodao je međutim da "ozbiljna zabrinutost vlada zbog pogoršanja slobode štampe u Srbiji" kao i zbog "značajne razlike u usaglašavanju stavova Srbije sa spoljnom politikom EU".

On je takođe podvukao da je "sloboda medija u žiži pažnje u svim zemljama proširenja" i predočio da "posebno ozbiljna zabrinutost vlada zbog pogoršanja slobode štampe u Srbiji otkako je na vlast došla nova vlada".

"Ta vlada treba da zajamči povoljne uslove za slobodan rad medija", naveo je potpredsednik Grupe socijalista i demokrata u EP.

Mekalister: Nužno jačanje slobode medija

Spoljopolitički odbor EP je 19. januara raspravljao o nacrtu rezolucije o Srbiji. U raspravi je većina poslanika je podržala nacrt rezolucije o Srbiji, a ukazano je na napredak u reformama, uz insistiranje na tome da Srbija usaglasi spoljnu politiku s EU stavovima i sankcijama prema Rusiji.

U raspravi je naglašeno i da srpske vlasti moraju obezbediti punu slobodu medija.

Izvestilac EP za Srbiju Dejvid Mekalister je u uvodnom izlaganju rekao da je u pripremljenom dokumentu ukazao na nužnost jačanja slobode sredstava informisanja u Srbiji, zato što je, kako je naglasio "sloboda medija temeljni sastavni deo demokratije".

U nacrtu rezolucije se "izražava zabrinutost zbog sve gorih uslova za punu slobodu izražavanja u Srbiji i naglašava potreba za potpunom transparentnošću u pogledu medijskog vlasništva". "Evropski parlament je zabrinut je zbog pretnji novinarima", a pozdravlja i traži sprovođenje usvojenih zakona o javnom informisanju i medijima, i zakona o javnim radiodifuzijskim uslugama.

U dokumentu čije se usvajanje očekuje u martu, EP podvlači da posebno od reforme pravosuđa i učvršćenja vladavine prava zavisi napredak i otvaranje poglavlja u pregovorima Srbije i EU. To je uslov da se otvore poglavlja 23. i 24. o vladavini prava i temeljnim slobodama.

Mekalister je ocenio i da je Srbija ostvarila napredak u reformama u celini i da u prvoj polovini ove godine treba da bude otvoreno prvo poglavlje u pregovorima o članstvu Srbija-EU.

EurActiv.rs