21Jan2015

Model zakona o rodnoj ravnopravnosti 

Savet za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana je izradio Model zakona o rodnoj ravnopravnosti. Model je predstavljen 10. decembra 2014. godine u Skupštini Republike Srbije, a komentare je moguće dostaviti do 15. februara 2015.

Uvid u legislativu, iskustva u primeni aktuelnog Zakona i rezultati istraživanja povod su za izradu modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Iskustva u primeni aktuelnog zakona pokazala su njegove slabosti: nedostatak instrumenata za implementaciju; nepotpunu regulativu; garancije prava čiji sadržaj je uži od sadržaja koji garantuje Ustav.

Jedna od najznačajnijih novina u Modelu zakona je izbor načina na koji bi bilo najplodotvornije normativno regulisati rodnu ravnopravnost kao područje na kome se prepliću i ukrštaju brojne i veoma različite oblasti društvenog života. Takođe, deo predloženih rešenja u Modelu sadrži i alternative, što je izraz nastojanja da se kroz dijalog i otvorenu javnu debatu o različitim mogućnostima normativnog regulisanja određenog pitanja dođe do optimalnog rešenja.

Sažetak modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti možete preuzeti ovde.

Model zakona o rodnoj ravnopravnosti je dostupan ovde

Zaštitnik građana poziva sve zainteresovane subjekte da dostave komentare i sugestije na tekst modela na za to predviđenom formularu, putem e-mejla: rodna.ravnopravnost@zastitnik.rs, a najkasnije do 15. februara 2015. godine.

Formular za komentare na tekst modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti možete preuzeti ovde

Tim sa socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva