21Jan2015

DANAS istražuje zastupljenost žena u oružanim snagama Srbije

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić je polovinom 2013. godine - još dok je bio na poziciji vicepremijera i ministra odbrane - izjavio da bi 2014. mogla da bude imenovana prva žena general u Vojsci Srbije. Od toga nije bilo ništa. Zatim je aktuelni ministar odbrane Bratislav Gašić prošle godine naglasio da bi 2015. Srbija mogla da dobije prvu generalku. Međutim, na pitanje Danasa da li će se to ove godine i obistiniti, Gašić nam je odgovorio da „to ide na predlog Generalštaba po jasno definisanim pravilima napredovanja u službi i ne bih sada prejudicirao vreme“.  

Po svemu sudeći, još se ne zna kada bi Srbija mogla da dobije prvu ženu sa činom generala. Podsetimo, 2007. je na Vojnoj akademiji u Beogradu primljena prva klasa devojaka. Inače, najviši čin koji ima neka pripadnica VS je čin pukovnice, a jedina je Katarina Štrbac. Zastupljenost žena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije je 19,39 odsto - oficiri 0,6 odsto, podoficiri 0,14 odsto, civilna lica 15,7 odsto i profesionalni vojnici 2,9 odsto. Kako nam je rečeno u Ministarstvu odbrane, u Vojsci Srbije zastupljenost žena je osam odsto, što je u okviru proseka u zemljama u okruženju.

Žene su zastupljene u svim kategorijama zaposlenih u MO i VS i obavljaju različite dužnosti u okviru funkcionalnih nadležnosti - načelnik Pravne uprave, direktor Instituta za strategijska istraživanja, prorektor na Univerzitetu odbrane, načelnici odeljenja, rukovodioci odseka i grupa i komandiri vodova. Najviše žena zastupljeno je na nižim rukovodećim, komandnim i referentskim dužnostima (12,8 odsto) i srednjim rukovodećim i komandantnim dužnostima (4,4 odsto), dok je najmanje na visokim rukovodećim i komandnim dužnostima (0,03 odsto).

„Činjenica da je učešće žena na nižim rukovodećim dužnostima veće nego na višim, ukazuje da će vremenom ovaj broj rasti, saglasno sticanju uslova kandidata za postavljenje na rukovodeće/komandne dužnosti. Na ovakav trend ukazuje i struktura činova žena u Vojsci Srbije, jer je najveći broj žena oficira čina potporučnik (6,7 odsto od ukupnog broja potporučnika), čina vodnik u kategoriji podoficira (1,2 odsto od ukupnog broja vodnika) i čina razvodnik u kategoriji profesionalnih vojnika (8,7 odsto od ukupnog broja razvodnika)“, navode u Ministarstvu.

U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ima 217 žena oficira, od kojih je jedna u činu pukovnika (doktorka nauka), pet potpukovnica (jedna sa Generalštab usavršavanja, doktorka nauka, magistarka nauka, master i jedna sa specijalističkim studijama), jedna majorka (sa specijalističkim studijama), sedam u činu kapetana (sa specijalističkim studijama), 37 poručnica (sa specijalističkim studijama) i 166 potporučnica. 

Na pitanje Danasa da se dostave podaci o uznemiravanju i diskriminaciji po polnoj osnovi u Vojsci Srbije, iz Ministarstva odbrane nam je rečeno da „dosad nismo imali podataka o eventualnim pritužbama po osnovu rodne diskriminacije i zlostavljanja na radu, a nemamo podataka ni da ima pokrenutih postupaka po pritužbama po osnovu rodne diskriminacije i zlostavljanja na radu“.

Danas

Foto: Ministarstvo odbrane, FoNet