Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
23Jan2015

Centralno-evropski univerzitet (CEU) pokrenuo je Program zapošljavanja Roma

Centralno-evropski univerzitet (CEU) pokrenuo je Program zapošljavanja Roma sa ciljem da doprinese izgradnji stručnih veština Roma sa završenim master programom i da promoviše njihovo učešće u civilnom sektoru. Radi ostvarenja tog cilja, CEU namerava da kreira četiri mogućnosti za zaposlenje u trajanju od maksimum godinu dana, u nevladinim organizacijama u Srbiji i Makedoniji.  Takođe, Program namerava da podrži neprofitne organizacije u razvijanju politika jednakosti i društvene raznolikosti. Krajnji cilj je da Romi budu deo neromskih organizacija koje se bave različitim oblastima.

CEU otvara poziv za mlade Rome da konkurišu za program ukoliko imaju želju da budu zaposleni u organizacijama civilnog društva. CEU je odgovoran da pronađe odgovarajuće organizacije, aktivne u različitim oblastima, kao što su razvoj demokratskog društva, ljudska prava, zaštita životne sredine, ženska i dečija prava, trgovina ljudima itd., ali je takođe otvoren i za predloge kandidatkinja i kandidata u vezi sa nekim drugim organizacijama. Cilj je da se izaberu organizacije koje su posvećene politikama jednakosti, ali osećaju potrebu da razviju svoje kapacitete na tom polju.

Rok za slanje prijava je 15. februar 2015. godine.

Više inormacija o Konkursu potražite na adresi cps.ceu.hu.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva