24Jan2015

Međunarodna konferencija o humanoj bezbednosti u Istanbulu

Globalizacija, državni suverenitet i građanstvo, osnove humane (ne)bezbednosti, diskursi i politika „javnog reda i bezbednosti” – neke su od teme o kojima se razgovaralo na međunarodnoj konferenciji „Građanstvo i  humana bezbednost” u Istanbulu.

Konferenciju su zajednički organizovale Helsinška skupština građana, Evropski institut i Centar za istraživanje prava ljudskih prava istanbulskog Bilgi Univerziteta, a u okviru regionalne mreže organizacija civilnog društva Građanska mreža za mir, pomirenje i humanu bezbednost – CLAIM!. Konferencija je održana na Bilgi univerzitetu, od 23. do 25. januara.

Ovaj regionalni projekat okupio je partnerske organizacije iz Turske, Bosne i Hegrcegovine, Bugarske, Srbije, Crne Gore i Kosova, koje su tokom prethodne dve godine radile na tri ključne teme – mladi i nasilje, nasilje na radnom mestu i raseljavanje kao oblik nasilja. Rezultati ovog dvogodišnjeg procesa biće predstavljeni na konferenciji.

Predsednica Centra Svetlana Đurđević-Lukić, angažovana na ovom projektu kao stručnjak za humanu bezbednost, moderirala je jednu od grupnih diskusija koja se fokusirala na temu mladi i nasilje. Takođe, predstavila je nalaze istraživanja o problemu posedovanja malokalibarskog oružja na Zapadnom Balkanu sa stanovišta ljudske bezbednosti i studijom slučaja o percepciji (ne)sigurnosti vezanoj za posedovanje oružja među mladima u Bosni i Hercegovini.

CLAIM! mrežu podržavaju Evropska komisija, Fond za otvoreno društvo Turske i Britanska ambasada u Ankari.