26Jan2015

Narodna skupština o izmenama i dopunama zakona o odbrani i Vojsci Srbije

BEOGRAD 

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da se izmenama Zakona o odbrani i Vojsci Srbije između ostalog predlaže racionalnije korišćenje i raspolaganje vojnom imovinom, vraćanje naziva ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana, a predviđena je i mogućnost da određene vojne ustanove steknu status pravnog lica.

Obrazlažući izmene Zakona u Skupštini Srbije, Gašić je rekao da je cilj izmena Zakona o odbrani da se otklone uočeni nedostaci i reše pravni problemi u obezbeđivanju funkcionisanja sistema odbrane.

 

Prema njegovim rečima, u delatnostima logističke podrške Vojske Srbije predviđena je mogućnost da određene vojne ustanove steknu status pravnog lica. "One bi radile za potrebe sistema odbrane i vojske, a u delu slobodnih kapaciteta poslovale na tržištu, time bi značajno rasteretile troškove budžeta", naveo je ministar odbrane.

 

Dodao je da je predložena efikasna zaštita imovinskih interesa zemlje kada je reč o racionalnijem korišćenju i raspolaganju vojnom imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.

"Predviđena je i zaštita imovinskih interesa kada je reč o bezbednosti u posebnom vojnom režimu tako što se predlaže organizovanje Vojnog pravobranilaštva u sastavu Ministarstva odbrane za poslove koje je do sada obavljala Direkcija za imovinsko pravne poslove na osnovu rešenja javnog pravobranioca. Na taj način izbegavaju se dodatni troškovi za obrazovanje posebnih organa", istakao je Gašić.

Predlogom zakona, kako je rekao, preciznije se uređuje organizacija i sastav Vojske Srbije i način pripremanja i donošenja akta o organizaciji na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou komandovanja kao što je utvrđeno u strategiji odbrane Srbije.

"Predlaže se vraćanje naziva ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana i preciznije se uređuju specifičnosti vojne službe koje obuhvataju letačku, padobransku i ronilačku službu", rekao je Gašić.

Opozicija:  Izmene vojnih zakona dobre, ali može i bolje

Poslanici opozicije danas su tokom rasprave o izmenama i dopuna zakona o odbrani i o Vojsci Srbije ocenili da je najveći deo predlozenih izmena dobar, ali da ipak i dalje ima manjkavosti, dok su poslanici vladajuće većine ocenili da će izmene kakve su podnete, obezbediti efikasan sistem odbrane i komandovanja vojskom.

Poslanik Demokratske stranke (DS) Dragan Šutanovac rekao je da je loše što uporedo sa izmenam zakona nisu urađene i izmene strategijskih dokumenata jer se, kako je rekao, bezbednosno stanje u regionu i svetu promenilo od 2009. godine. 

Šutanovac je međutim napomenuo da će DS podržati predložene izmene ukoliko budu usvojeni amandmani DS. 

On je naveo da je dobra novina saradnja s nevladinim sektorom, ali je problematično to što će o tome odlučivati ministar.  "Mislim da je neprimereno da pripadnici Vojske imaju slobodnu volju da sami odlučuju o tome, ali isto tako mislim da je neprimereno da mi nemamo konkretna saznanja kako će se o tome odlučivati jer ne postoje kriterijumi", rekao je Šutanovac.

Poslanik Socijaldemokartske stranke Marko Đurišić rekao je da se nada da će nova rešenja doprineti da se Vojska Srbije dalje razvija. On je kazao da je potrebno drugačije definisati ograničenje prava vojnih lica i osoblja Ministartva na političku aktivnost.

"Smatramo da politička aktivnost ne treba da bude dozvoljena, ali mislimo da postoji i drugi način njihovog učešća u društveno životu koji ne treba da bude predmet zabrane", rekao je Đurišić. On je kazao da u zakonu o Vojsci Srbije treba da ostanu nazivi Vazduhoplovstvo i Protivvazdušna odbrana i da ne treba da se umesto njih, kako je predlozeno, uvede naziv Ratno vazduhoplovstvo.

RTV