Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
27Jan2015

Polazna studija za izradu Strategije za inkluziju Roma u Srbiji usaglašene sa Strategijom Evropa 2020

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Beogradu, izradila je ”Polaznu studiju za izradu Strategije za inkluziju Roma u Srbiji usaglašene sa Strategijom Evropa 2020”.

Svoje komentare, primedbe i sugestije možete dostavite Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na imejl: polaznastudija@ljudskaprava.gov.rs, najkasnije do 15. februara 2015. godine.

Studiju i obrazac za komentare možete preuzeti ovde.