Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
30Jan2015

Misija OEBS-a u Srbiji predstavila rezultate istraživanja javnog mnjenja o radu policije

Istraživanje javnog mnjenja koje su sproveli Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije o stavu građana o radu policije u protekloj godini pokazalo je da problematika narkomanije, korupcije i organizovanog  kriminala, između ostalog, treba da budu prioriteti policijskog rada na nacionalnom nivou.  

Istraživanje, koje je u novembru 2014. godine sprovedeno sedmu godinu za redom, zasnovano je na uzorku od oko 1,500 građana širom Srbije. Istraživanje se bavilo problemima koje su građani videli kao glavne bezbednosne izazove kao i problemima u vezi sa ličnom bezbednošću, stavovima i percepcijom policije te poznavanjem i razumevanjem reforme policije.  

“Istraživanja javnog mnjenja su odlično sredstvo za razumevanje potreba građana i njihove percepcije rada policije,” rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Peter Burkhard. “Iz ovog istraživanja proizilaze jasne preporuke za unapređenje rada policije i njihovog odnosa sa građanima.”

Na osnovu istraživanja, oblasti koje treba unaprediti su vandalizam, maloletnička delikvencija, sitni kriminal, huliganizam i vršnjačko nasilje kao i narkomanija i trgovina drogom. Isto tako, primećena je povećana tolerancija prema ranjivim grupama.

Ovi rezultati mogu biti korišćeni ne samo kao smernice za strateško planiranje Ministarstva unutrašnjih poslova već i da podrže reformu policije, istaknu probleme građana i da pomognu u promociji i poboljšanju policijske prakse i efikasnosti.

Celokupan izveštaj ovog istraživanja će biti dostupan na vebsajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs

Misija OEBS-a u Srbiji