03Feb2015

Zaštita samohranih roditelja u Republici Srbiji – analiza pravnog okvira i preporuke

Fondacija “Ana i Vlade Divac” izdala je publikaciju “Zaštita samohranih roditelja u Republici Srbiji – analiza pravnog okvira i preporuke”. Publikacija je nastala sa ciljem da informiše donosioce odluka i najvažnije činioce u sistemu socijalne zaštite o problemima sa kojim se samohrani roditelji svakodnevno susreću, kao i o pronalaženju adekvatnih rešenja za unapređenje postojećeg pravnog okvira koji reguliše njihov položaj. Prema statistici, u Srbiji danas ima skoro 75.000 samohranih roditelja.

Publikacija je deo projekta “Jačanje ljudskih prava i ekonomsko osnaživanje samohranih majki  u Srbiji” koji realizuje  Fondacija “Ana i Vlade Divac”  u partnerstvu sa Udruženjem “Jelek”, a finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Publikaciju “Zaštita samohranih roditelja u Republici Srbiji – analiza pravnog okvira i preporuke” možete preuzeti ovde.

SIPRU