Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
04Feb2015

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavio poziv za učešće u pripremi prednacrta Zakona o policiji

U postupku pripreme Zakona o policiji Ministarstvo unutrašnjih poslova započinje proces konsultacija koji će nastaviti sprovođenjem Javne rasprave o nacrtu Zakona o policiji za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženja poslodavaca, stručnu i akademsku javnost, međunarodnih organizacija, civilnog sektora i drugih zainteresovanih učesnika. Prezentacije i rasprave o prednacrtu Zakona o policiji biće organizovane u skladu sa Programom javne rasprave o prednacrtu Zakona o policiji koji će biti poslat Vladi na usvajanje.

Nakon usvajanja Programa javne rasprave tekst nacrta Zakona i Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija, inicijativa i komentara na prednacrt Zakona o policiji, će biti postavljeni i na veb prezentaciju Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portal e-uprave.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će analizirati pristigle predloge i komentare i na osnovu njih unaprediti tekst prednacrta Zakona o policiji, koji će nakon toga biti poslat Evropskoj komisiji na mišljenje.

Učesnici u pripremi prednacrta Zakona o policiji komentare mogu dostaviti na elektronsku poštu: zakon.komentari@mup.gov.rs.

Prednacrt Zakona o policiji možete preuzeti ovde.

Obrazac za komentare možete preuzeti ovde.

MUP