19Feb2015

Izveštaj za radnog sastanka o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavila je izveštaj sa nedavno održanog radnog sastanka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem usluga u oblasti socijalne zaštite.

Skup, održan u utorak, 10. februara 2015. godine organizovan je povodom najavljene izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, okupio je preko stotinu predstavnika civilnog društva koji su imali priliku da predstavnicima Ministarstva upute svoje komentare predloge i sugestije u vezi sa unapređenjem postojećeg Zakona o socijalnoj zaštiti.

U slučaju da određeni komentari, predlozi, odnosno sugestije nisu navedeni u ovom izveštaju (u celini ili delimično), a iz razloga nepreciznosti ili ponavljanja, svi učesnici će imati priliku da, nakon izrade i objavljivanja prvog radnog Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, iste upotpune, modifikuju ili dodaju nove komentare, predloge, odnosno sugestije, i kao takve ih pismeno dostave Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti na razmatranje, na način koji će naknadno utvrditi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izveštaj za radnog sastanka o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti je dostupan ovde.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom